Maaltijd aan huis 40 jaar

Stichting ”Maaltijd aan huis” is een door de diaconie verzorgde maaltijdvoorziening voor mensen die vanwege leeftijd, ziekte of handicap niet zelf in staat zijn om warme maaltijden te bereiden. ”Maaltijd aan huis” verstrekt maaltijden in Barneveld en De Glind. De overige kernen van de gemeente Barneveld worden door Welzijn Barneveld bediend. Het gaat om koelverse maaltijden die alleen nog in de magnetron opgewarmd dienen te worden. Vrijwilligers zorgen twee keer per week voor de verspreiding. Zij maken daarvoor gebruik van het busje van ”Maaltijd aan huis”. Al sinds 1979 bezorgen vrijwilligers de maaltijden met veel enthousiasme. We mogen met dankbaarheid bij dit 40-jarig jubileum stilstaan.

maaltijd

Er zijn diverse activiteiten rondom dit jubileum gepland. In de Barneveldse Krant zijn hierover al enkele artikelen verschenen en binnenkort wordt een jubileumkrant huis-aan-huis bezorgd. Ook de vrijwilligers worden in dit jubileumjaar niet vergeten. Het is mogelijk dat nog niet iedereen op de hoogte is van deze maaltijdvoorziening. Kent u mensen die niet goed (meer) voor zichzelf kunnen zorgen of hebben zij niet de mogelijkheid om een goede maaltijd te laten bereiden, neem dan contact op met een van de coördinatrices van ”Maaltijd aan huis”: 06-13810052 (telefoon), info@welzijnbarneveld of diaconie@ hervormdbarneveld.nl (mail). Daarnaast zoeken we nieuwe vrijwilligers die maaltijden willen bezorgen. Dit kost een halve dag in de twee weken en wordt met twee chauffeurs per ronde gedaan. Ook hiervoor kunt u de genoemde contactgegevens gebruiken.

Namens alle diakenen, G. Ligtenberg

 
Volgende artikel
8 november 2019