Liveblog, reis en ontvangst Oekraïense gasten

Deze pagina wordt steeds bijgewerkt!

Uw financiële bijdrage wordt erg op prijs gesteld

Voor ondersteuning van de opvang van onze Oekraïense gasten is door onze Diaconie een speciaal bankrekeningnummer opengesteld. Dat is bankrekeningnummer NL46ABNA0536012032 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente onder vermelding van Oekraïne. Dit kan ook via de Appostel app, onder Doelen: "Opvang Oekraïners Barneveld" of via deze link.
De giften die gedaan worden op deze bankrekening zijn aftrekbaar vanwege de ANBI status die de Diaconie van de Hervormde Gemeente te Barneveld heeft.

Ukraine

Rehoboth blijft beschikbaar voor opvang vluchtelingen

We hebben als werkgroep Oekraïne de intentie om opnieuw een groep vluchtelingen op te willen vangen. De organisatie staat, er is ruimte beschikbaar, zowel in de kerk als op plekken in onze gemeente. Via diverse contacten krijgen we wel signalen dat de behoefte van vluchtelingen om ver van huis te gaan afneemt en men liever in de nabije omgeving blijft. Ook dat inwoners van Oekraïne hier en daar voorzichtig terugkeren naar hun woonplaats als dat enigszins mogelijk en relatief veilig is. Op dit moment hebben wij dus nog geen zicht dat zich op korte termijn een nieuwe groep bij ons aandient. Tegelijkertijd gaat de oorlog daar nog door en is het allemaal niet te voorspellen hoe het de komende tijd zal gaan. We blijven de komende periode in contact met diverse mensen en organisaties om te bezien of er bij een groep Oekraïners nood is om door ons opgevangen te worden. Dit betekent dat de kerkzaal van Rehoboth voorlopig beschikbaar blijft voor deze opvang. 

Liveblog | Opvang Oekraïners in Rehoboth en De Akker

Via dit liveblog houden we u en jou op de hoogte over de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in Rehoboth en De Akker. We doen o.a. verslag van de busreis en de voorbereidingen in en rond Rehoboth. 

15 april

Groep weeskinderen aangekomen in Rehoboth

Onlangs zijn wij benaderd door Stichting Breath Care for Kids. Zij steunen meerdere weeshuizen in Oekraïne. In de omgeving van Charkov beheert deze stichting twee gezinshuizen. De bewoners hiervan moesten geëvacueerd worden en zijn in de ochtend van Goede Vrijdag aangekomen in Nederland.
Het gaat in totaal om een groep van 25 kinderen met vier begeleiders. Hiervan is ongeveer de helft naar een opvangadres in Hierden/Harderwijk gegaan en wij zijn gevraagd om de andere helft op te vangen. Wij verlenen hier graag onze medewerking aan en pakken dit samen op met vrijwilligers vanuit de Emmaüskerk. In ons geval gaat het om elf weeskinderen in de leeftijd van 7 tot 17 jaar met twee begeleiders. Zij wonen al langere tijd in een gezinshuis bij elkaar en het is dan ook belangrijk dat deze groep bij elkaar blijft.
Voor de eerste opvang is Rehoboth gereed gemaakt. In eerste instantie leek het aan ons beschikbaar gestelde voormalige bankgebouw in de Schoutenhof (hoek Schoutenstraat – Amersfoortsestraat) een prima plek voor bewoning door deze groep, maar dit is vanwege het ontbreken van voldoende buitenruimte bij nader inzien niet geschikt. Momenteel zijn een aantal alternatieven in beeld, waardoor er zicht is op duurzamere huisvesting voor deze groep.

Mooi om te merken dat we dit samen mogen doen met vrijwilligers van de Emmaüskerk.
Voor het bewoonbaar maken van dit pand doen we wellicht een beroep op u om hieraan mee te werken. Houdt u daarom de Facebookpagina @DiaconieHervormdBarneveld in de gaten.

Laatste vluchtelingen zijn verhuisd of doorgereisd

Eind vorige week zijn de laatste vluchtelingen van de groep die op 24 maart is aangekomen verhuisd. Ook zijn deze week nog enkele mensen doorgereisd naar andere bestemmingen. We zijn dankbaar dat het met de enorme inzet van de vele vrijwilligers en de gastgezinnen die ruimte maken voor opvang op hun erf of in gastenverblijven gelukt is iedereen voor Pasen op een duurzamere plek gehuisvest te hebben.
Nu deze groep vluchtelingen voor de komende periode een wat vastere plek heeft gekregen verandert ook onze begeleiding van hen. Rond elk gezin is een klein team van buddy’s gevormd om hen te begeleiden bij allerhande zaken rond hun verblijf.

Chauffeurs gevraagd

Om de vluchtelingen op zaterdagen te vervoeren naar activiteiten in de omgeving willen we graag een chauffeurspool vormen van mensen die bereid zijn om met eigen vervoer op zaterdag Oekraïense gasten naar activiteiten te brengen. Ook voor komende zaterdag is er behoefte aan enkele chauffeurs. Graag aanmelden via een mail aan oekraine@hervormdbarneveld.nl of bij Linda Vlastuin (06-14791131).

Werkbezoek burgemeester

Afgelopen dinsdag 12 april is burgemeester Luteijn op bezoek geweest in Rehoboth. We hadden hem uitgenodigd om met de vluchtelingen te kunnen lunchen en met hen te spreken over hun ervaringen. Ook was dit voor onze werkgroep aanleiding om met hem de administratieve procedures rond inschrijving, verkrijging van leefgeld etc. aan de orde te stellen.

Gebed gevraagd

Vanuit onze werkgroep willen we graag de volgende gebedspunten naar voren brengen:
•    Dank onze God voor alles wat Hij ons geeft, iedere dag weer opnieuw, om deze Oekraïense vluchtelingen te helpen tot de dag van vandaag.
•    Bid voor vrede in Oekraïne.
•    Bid voor de vluchtelingen die nu onder onze verantwoordelijkheid vallen.
•    Bid voor de buddy’s die deze gezinnen begeleiden.
•    Bid voor de gastgezinnen die deze vluchtelingen onderdak bieden.
•    Bid voor wijsheid en kracht voor de vrijwilligers die zich op welke manier dan ook inzetten.
•    Bid voor ons allen om dit vol te houden. Er ligt nog veel te doen.
•    Bid voor de groep kinderen en hun begeleiders die onderweg is naar ons. 

6 april 

De zaal in Rehoboth wordt inmiddels wat leger, de eerste familie is verhuisd naar twee stacaravans.
Deze week zullen nog 3 gezinnen hun weg vinden naar een locatie bij een gastgezin. Elke familie is inmiddels gekoppeld aan twee buddy’s. Zij worden door hen begeleid en wegwijs gemaakt in alledaagse dingen in Barneveld. Ook worden ze voorzien van een boodschappenpakket voor de eerste dagen. De dagen daarna wordt er met hen boodschappen gedaan en daarna is het doel om hen zo snel mogelijk zelfstandig te laten worden. We hopen dat iedereen voor Pasen een passende plek heeft gevonden.

Column ds. Van Rumpt
zoals verschenen in de Barneveldse Krant van 6 april

De vorige week maakte ik kennis met diverse vluchtelingen uit Oekraïne die door onze Hervormde gemeente worden opgevangen in Rehoboth. Heel handig, zo'n Google vertaalapp. Daarmee kun je echte gesprekken voeren. Ik mocht de maaltijd openen in de Veluwehal en vervolgens met deze mensen samen de lunch gebruiken, die door vrijwilligers met liefde werd klaargemaakt. 
De verhalen die ik vervolgens hoorde waren schrijnend. Je houdt het niet voor mogelijk wat mensen in een paar weken tijd moeten doormaken. Zo sprak ik met een vrouw die een hoofddoekje op had, omdat ze kaal was geworden door de chemobehandelingen die ze had ondergaan in een ziekenhuis in Kiev. Ze liet mij via haar telefoon vervolgens haar huis zien, dat in brand stond. Door een bom op haar huis was haar huis totaal afgebrand. Er was niets meer van over. Ze vertelde in tranen dat ze haar twee zoons die ze achter moest laten in Oekraïne ontzettend miste. 
Verder sprak ik een gezin met drie kleine kinderen. Er waren nog drie wat grotere kinderen en die waren achter gebleven in Polen. Ik ontmoette een jonge vrouw met twee kleine kinderen. Zij was vrouw van een baptistenpredikant. Hij had aangegeven in Oekraïne te willen blijven om te zorgen voor zijn gemeenteleden. 
Zomaar even aanschuiven aan tafel bij diverse mensen. Wat een verhalen! De verhalen en de beelden bleven mij nog lang achtervolgen. Wat ik echter ook meenam was de hoop die sommige mensen uitstraalden. De vrouw die haar huis kwijt was geraakt, vertelde mij dat ze niet bang is voor de toekomst, omdat God voor haar zou zorgen. Een andere vrouw dankte God voor alle hulp die van alle kanten geboden werd. Daarin zag ze de liefdevolle zorg van God die mensen inschakelt om hulp te bieden. Ze vertelde dat anderen haar verweten dat ze geloofde in God. Hoe kun je nog in God geloven, vroegen sommigen, als je ziet wat ons allemaal overkomt? Zij gaf toen aan dat ze alleen maar sterker in God ging geloven, nu ze zag wat er allemaal werd gedaan voor hen. Als er een deur dicht gaat, doet God een raam open. Hoe erg de nood ook is, de trouwe zorg van God is en blijft altijd groter. Verhalen om stil van te worden! Op weg naar huis bad ik voor deze mensen. En tegelijk dankte ik God voor Zijn trouwe zorg, ook in deze ellende. 
Ds. Hans van Rumpt

1 april 2022 - Update

Graag geven we weer een update over waar we momenteel staan met de opvang van onze Oekraïense gasten in Rehoboth die een week geleden in Barneveld zijn aangekomen. 

Hartelijk dank! 

Het is werkelijk verwonderlijk hoeveel er wordt aangeboden, qua hulp, spullen en potentiële adressen voor woonruimte. We zijn er stil van. Mede dankzij de inzet van heel erg veel vrijwilligers, op allerlei vlak, is dit te organiseren. Een vast protocol was er niet en is er nog niet. Crisismanagement is leven bij de dag en veel improviseren, maar we beginnen inmiddels ook wat meer structuur aan te brengen. Indien u zich aangemeld hebt als vrijwilliger maar nog niet benaderd bent, wil dat niet zeggen dat er geen behoefte meer is. Maar we kijken wel wat meer specifiek waar iemand ingezet kan worden, voor zover we dat weten natuurlijk. Verder is het hartverwarmend om te zien hoe de medewerkers van Optisport en het restaurant in de Veluwehal van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat klaar staan. Er wordt ook gekeken of er mogelijkheden zijn voor onze gasten om op bepaalde tijden te kunnen sporten. 

Informatieavond met Oekraïners 

Donderdagavond 29 maart heeft een informatieavond plaatsgevonden voor onze Oekraïense gasten. Als groep zijn zij bijgepraat over zaken als huisvesting, inschrijving bij de gemeente, mogelijkheden voor werken en verkrijgen van leefgeld. Ook is er met hen gesproken om, zolang zij daar verblijven, zelf ook wat meer actief te worden in en om Rehoboth. Dat is goed voor de integratie en het helpt mee ter voorkoming van verveling. 

Op naar duurzamere huisvesting 

Nog deze week zullen drie personen verhuizen naar locaties waar zij langduriger kunnen verblijven. Komend weekend worden twee stacaravans geïnstalleerd en dat lukt volgende week waarschijnlijk ook. Zo kunnen in de loop van volgende week een paar wat grotere families verhuisd worden uit Rehoboth. We streven ernaar om voor de Pasen iedereen op een passende plek ondergebracht te hebben.

Welkomstlied voor onze Oekraïense gasten

Om de gasten uit Oekraïne extra te bemoedigen, is er door verschillende christenen een lied ingestudeerd om te zingen als welkom. Het is een gebed voor Oekraïne, en we gaan een poging doen om dit in het Oekraïens te zingen.
We hebben het lied gezongen op zondag 27 maart buiten bij gebouw Rehoboth. In dit document kunt u de Oekraïense tekst, de Nederlandse vertaling en het fonetisch weergegeven lied terugvinden, in dit document de muziek. Een link met de uitvoering van dit lied door Oekraïense vluchtelingen, die het zongen op de Dam in Amsterdam afgelopen week.

26 maart

Vluchtelingen
Er zijn 55 mensen aangekomen, ouder en ook heel jong. Inmiddels zijn bijna twintig personen doorgereisd naar familie/vrienden elders in het land, of zelfs naar België. Zelf hebben we een bijdrage kunnen leveren aan gezinshereniging door een man uit de opvang in Appelscha op te halen en hier bij zijn vrouw en kinderen te brengen.
Begin volgende week gaan we een stappenplan maken voor de plaatsing van deze mensen in de huisvesting die ons wordt aangeboden. Bij twee locaties zullen volgende week ieder twee stacaravans worden geplaatst en daarnaast hebben we ook nog andere geschikte woonruimte in ons aanbod.

Inzet vrijwilligers
De lijst met vrijwilligers telt inmiddels 230 namen. Het kan dus zo maar zo zijn dat, als u zich hiervoor hebt opgegeven, nog niet bent benaderd om uw bijdrage te kunnen leveren. De afgelopen week hebben we geleefd van dag tot dag en soms zelfs van uur tot uur. Veel improvisatie was soms nodig. Voor de komende week zijn we wat meer planmatig bezig en richten we ons op de volgende stappen en wordt de kring van vrijwilligers die we nodig hebben zeker groter.

Verbinding
Het is een buitengewoon dankbaar werk om voor onze medemens wat te kunnen doen. Vanavond hebben we pannenkoeken gegeten met hen en kippensoep.
Onze tolk, Maryna, was ook bij de maaltijd en kon het gebed vertolken in het Oekraïens. Bij het bidden staat iedereen op en er wordt afgesloten met een volmondig amen. Dit geeft een enorme verbinding. 
Enorm hartverwarmend is de mededeling van onze tolk dat zij namens de groep Oekraïense gasten aan ons wil meegeven dat men zo dankbaar is voor de opvang en wat er voor hen wordt gedaan!

25 maart | 07.23 uur - Oekraïense vluchtelingen aangekomen in opvanglocatie Rehoboth

Gisteravond zijn ruim vijftig vluchtelingen uit Oekraïne aangekomen in Barneveld. Zij worden tijdelijk opgevangen in de kerkzaal van kerkelijk centrum Rehoboth. Deze kerkzaal is in de afgelopen dagen met hulp van vele vrijwilligers vanuit de Hervormde gemeente en met plaatselijke ondernemers gereed gemaakt voor de opvang. In nauwe samenwerking met gemeente Barneveld, Optisport en het restaurant in de Veluwehal zijn goede afspraken gemaakt over het gebruik van sanitair en de maaltijdvoorziening voor de eerste periode. 

Na een lange reis vanuit de opvanglocatie in Roemenië zijn de vluchtelingen in de Veluwehal ontvangen met een lichte maaltijd en welkom geheten door de Melis de Vries, voorzitter van de Werkgroep Oekraïne van de Hervormde gemeente. Daarna werden zij begeleid naar de tot slaapzaal ingerichte kerkzaal.

“Een grote groep vrijwilligers heeft zich bij ons gemeld om de vluchtelingen te ondersteunen bij hun inschrijving in Barneveld, dagelijkse activiteiten en begeleiding. De komende dagen zullen enkele vluchtelingen al door reizen naar familie en kennissen elders in Nederland. Vanuit onze locatie in Rehoboth hopen we vervolgens een aantal personen vrij snel door te verhuizen naar meer duurzamere opvangplekken in onze gemeente”, aldus Melis de Vries.

Afgelopen maandagavond vertrok een bus met drie chauffeurs en vier begeleiders vanuit Barneveld naar Roemenië in het grensgebied met Oekraïne. Daar zijn via bemiddeling met een daar wonende Nederlandse familie de vluchtelingen opgehaald. 

kerkzaal 1

24 maart | 06.42 uur - Goedemorgen vanuit Hongarije

"Vanmorgen om kwart over 4 stonden we aan de grens. Daar hebben we ongeveer een uurtje gestaan voor paspoortcontrole. Gelukkig mochten we daarna ook weer verder. Het is nu nog rustig in de bus. De broodjes zijn al gesmeerd. We hopen op een voorspoedige reis vandaag."

23 maart | 20.32 uur - Weer onderweg

"We zijn net weer onderweg! Dank voor gebed 🙏🏼 er kwam van verschillende kanten hulp."

23 maart | 19.47 uur - Problemen met de bus

"Mensen, we staan stil in Roemenië met problemen met de bus. Willen jullie meebidden voor snelle hulp? En rust voor onze vluchtelingen!!"

23 maart | 16.29 uur - Situatie bij opvangplek en start terugreis

De bus is aangekomen bij de opvangplek. De situatie was heftig en emotioneel. Onze vrijwilligers hebben 52 vluchtelingen mee kunnen nemen in de bus en zijn begonnen aan de lange reis naar Barneveld.

23 maart | 11.59 uur  Ondertussen in Barneveld...

In Rehoboth werkt een groep vrijwilligers hard om de opvanglocatie klaar te maken voor gebruik. De stoelen van de kerkzaal zijn weggehaald en de bedden zijn gearriveerd.
1 2 3 4
 

23 maart | 07.13 uur De start van een spannende dag

De touringcar is onderweg om een groep Oekraïense vluchtelingen op te halen. Gisteravond kwam de bus aan in Roemenië. Gemeentelid Chantal is als begeleider mee en vertelt:
"Na een heerlijke nacht slapen (wat kan je blij zijn met een bed) hebben we net genoten van de gastvrijheid van Kees en Thea. Gezellig even met de chauffeurs van de vrachtwagen ontbeten. Wij zijn nu op weg om de spullen te lossen en daarna de mensen te halen die mee terug gaan. We zijn enorm dankbaar voor een goede nacht slaap en bidden om de zegen van God voor deze dag. Bidden jullie mee? Ook voor de chauffeurs van de vrachtwagen die nu weer naar huis vertrekken."


bus bus
 

22 maart | 23.38 uur Touringcar komt aan in Roemenië

Maandagavond is de touringcar met 4 vrijwilligers, 3 chauffeurs en hulpgoederen vanuit Barneveld vertrokken. Een van de vrijwilligers laat weten:
"Yes, we zijn er! Nadat we gisteravond vanuit Barneveld vertrokken zijn, zijn we net aangekomen op de opvang plek. 🇷🇴  De laatste uurtjes duurden toch nog lang. Maar we zijn dankbaar dat we er zijn. We gaan eerst lekker een nacht slapen. Morgen gaan we de bus uitladen en hopen we de vluchtelingen te ontvangen om weer terug naar huis te vertrekken.

We willen God danken voor deze voorspoedige heenreis. Voor het gastvrije onthaal. Bidden voor een goede nachtrust die we nodig hebben. En voor de vluchtelingen, dat we een morgen een goed eerste contact hebben." 

bus

 
Volgende artikel
17 mei 2022