Klusweek bij Areke in Roemenië

KLUSWEEK BIJ AREKE - VALUI LUI MIHAI, ROEMENIË
In de afgelopen meivakantie heeft onze voorzitter Michaël van der Mark met zijn gezin een bezoek gebracht aan het project Rékàb van Areke Wigmans. Deze week stond in het teken van het wegwerken van achterstallig onderhoud. Er zijn schilderklussen opgepakt, rot hout vervangen op verschillende plekken, en zo waren er nog vele andere klussen.

werkgroep

We hebben een fijne ontmoeting met elkaar mogen hebben. Ook met predikant Andras en zijn vrouw Timi.
Doordat er in coronatijd minder werkgroepen op bezoek zijn geweest, heeft het project van Areke te maken met achterstallig onderhoud.
Ook zit de Roemeense overheid niet stil bij het bedenken van nieuwe regelgeving.

Zo dient er een tweede trap te worden geplaatst. Deze trap zal dienen als noodtrap en is voor Areke nodig om haar accreditatie te behouden. Als werkgroep hebben we daarom besloten om deze trap voor onze rekening te nemen. Inmiddels hebben we een bedrijf in Barneveld bereid gevonden om tegen minimale kosten deze te fabriceren en ter plaatse te installeren.
Maar u raadt het al: we hebben uw hulp nodig en het is fijn te weten dat we in het verleden op u konden rekenen!

Mogen wij ook nu op uw financiële steun rekenen bij het ondersteunen van Areke?

U kunt uw gift sturen naar Diaconie
Herv. Gemeente Barneveld, Bankreknr.:IBAN NL61 RABO 0305 5878 54 onder vermelding van “Brandtrap Centrum Areke”.

 
Volgende artikel
31 mei 2024