Kerkzaal Rehoboth

De afgelopen tijd is de kerkzaal in Rehoboth in gebruik geweest voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. We zijn dankbaar dat we dit zo op deze wijze konden doen en ook voor de grote inzet van vele vrijwilligers bij de opvang. En nog steeds zijn velen betrokken bij de begeleiding van deze vluchtelingen. De afgelopen weken is bekeken of er nog een nieuwe groep vluchtelingen opgevangen zou worden, maar dat bleek niet nodig zijn, ondanks dat de oorlog in Oekraïne zeker nog niet voorbij is. We bidden voor vrede daar.

rehoboth

Omdat de kerkzaal niet meer voor opvang nodig is, heeft de AK besloten vanaf 14 augustus weer één dienst te gaan houden in Rehoboth, namelijk om 10.00 uur. De afgelopen jaren (ook voor corona) was het aantal bezoekers van de diensten in Rehoboth helaas al gedaald. Met één dienst hopen we op een goed gevulde dienst waarin we samen Gods Woord mogen horen en Zijn Naam lof mogen toezingen. Mocht blijken dat deze dienst structureel te vol zit (dat zou natuurlijk mooi zijn), dan zullen we ons bezinnen op aanpassingen. Bij deze dienst zal ook kinderoppas beschikbaar zijn. In verband met de aanpassingen in de dienst- en preekroosters ten behoeve van de eerdergenoemde welkomst- en evangelisatiediensten, zal op 28 augustus eenmalig de dienst in Rehoboth om 10.45 uur beginnen!

 
Volgende artikel
14 juli 2022