Kerkpleinmarkt 2021 Voorverkoop start weer

Inzameling bij Goede Herderkerk

Met ingang van zaterdag 6 maart van 9.00 tot 12.00 uur zijn we weer aanwezig op de parkeerplaats van de Goede Herderkerk om uw overtollige spullen in ontvangst te nemen. Het betreft hier alleen kleinere items en materiaal dat is verpakt in dozen o.i.d. Het ophalen van grotere objecten en meubels is op dit moment nog niet mogelijk. Wij verzoeken u dringend u te houden aan de bekende coronaregels en de aanwijzingen van onze medewerkers op te volgen. Mochten er ontwikkelingen zijn, waardoor het niet verantwoord is om de inzameling door te laten gaan, dan zullen wij trachten dit zo goed mogelijk te communiceren via de bekende social-media kanalen en de nieuwsbrief van onze gemeente.

Voor meer informatie en contact dhr. W. v.d. Bosch: 0342 - 41 22 02.

kerk

Voorverkoop

Met ingang van zaterdag 17 april van 9.00 tot 12.00 uur  gaat onze winkel aan de Van Zuijlen van Nieveltlaan 58 weer open.  Het is onze bedoeling om dit elke 1e en 3e  zaterdag van de maand weer te doen.

In de afgelopen weken hebben we de inrichting aangepast. Naast de meubels, hebben we nu ook een groot aanbod van kleinere spulletjes. Reserveren is wel gewenst!. U kunt dit heel gemakkelijk doen via de link: https://tinyurl.com/kerkpleinmarkt. Voor vragen betreffende de reservering kunt u ook contact opnemen met Nineke Wassenaar,  tel 0342 - 40 18 94 of  06 - 12 94 30 03

Onze aanbiedingen zijn nog wel te vinden via onze advertenties op Marktplaats.nl en via: instagram.com/kerkpleinmarktbarneveld/

Financiële verantwoording t/m 31- 12-2020

De eerste Kerkpleinmarkt werd in 1978 georganiseerd als onderdeel van de actie: “de Oude Kerk mag geen ruïne worden” en bracht toen, samen met tal van andere activiteiten, een bedrag op van ruim € 44.000. Door het succes van deze eerste markt werd een traditie in gang gezet die in 2020 voor het eerst na 42 jaar werd onderbroken door de coronabeperkingen. De financiële opbrengst van de markt lag in de beginjaren rond de € 11.000 om vervolgens gestadig te groeien naar hogere bedragen. Ondanks het feit dat het in 2020 niet is gelukt om een markt te organiseren is er achter de schermen toch door een aantal vrijwilligers hard gewerkt om een aantal activiteiten te blijven ontplooien. En deze inspanningen hebben gezorgd voor een mooi financieel resultaat over de periode september 2019 t/m 31 december 2020. (met ingang van 2020 loopt ons boekjaar van 1 januari t/m 31 december) De verkoop vanuit onze opslagruimte bracht € 20.395 op, terwijl via Marktplaats.nl € 8.620 werd verkocht. Daarnaast is er het afgelopen najaar een kledingbeurs gehouden in Rehoboth ( € 960) en werd er nog voor € 2.920 verkocht via andere kanalen. Na aftrek van een bedrag van € 10.410 voor huur- en overige kosten blijft er dan een bedrag over van € 22.485. Daarnaast ontvingen we een bijdrage van de Westerveldstichting en moesten er kosten worden gemaakt voor een lift voor onze nieuwe opslagruimte. Na verrekening van deze posten resulteerde dit in een netto resultaat van € 23.560. Wij willen graag iedereen bedanken die, op wat voor wijze dan ook, zijn bijdrage aan deze opbrengst heeft geleverd. En wij hopen dat het in 2021 met veel meer vrijwilligers weer mogelijk is om een Kerkpleinmarkt als vanouds te organiseren.

 
Volgende artikel
6 april 2021