Kerkgeld App - Collectebonnen kopen

We kennen in onze gemeente drie manieren om collectebonnen te kopen:

  1. op het kerkelijk bureau (op donderdag- of vrijdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur),
  2. via de website (www.hervormdbarneveld.nl)
  3. of via een SKG app op uw smartphone (‘slimme telefoon’)
Collectebonnen

Op de website gaat u bovenaan onder het kopje ‘Contact’ naar ‘Collectebonnen’. Bezoekt u deze pagina voor de eerste keer, dan maakt u een account aan onder ‘Mijn account’.

Heeft u een smartphone, dan kunt u via de ‘Kerkgeld’ app collectebonnen bestellen. Deze app is beschikbaar op de iOS Appstore en de Android Playstore. Op de app selecteert u onder gemeenten ‘Herv. Gem. Barneveld’. U logt in met uw account voor het bestellen van collectebonnen. Heeft u nog geen account? Dan maakt u die eerst op de website aan, op de collectebonnenpagina. U heeft geen relatienummer nodig. Bestellen via de app is heel eenvoudig. Diverse gemeenteleden zijn u al voorgegaan. De app heeft nog een voordeel: u kunt, al dan niet anoniem, giften overmaken naar specifieke doelen. Bijvoorbeeld voor de zendingswerkers. Via de app kunt u tevens een algemene gift overmaken naar onze kerkelijke gemeente.