Kerkgebouwenproces

We zitten nu midden in het rekenwerk voor de kerkgebouwen: we rekenen verschillende nieuwbouw- en verbouwvarianten door voor de huidige locatie van kerkelijk centrum Rehoboth.

gebouwen

We laten ons in deze fase ondersteunen, ook voor wat betreft de opbrengst die we tegemoet kunnen zien voor de verkoop van de Goede Herderkerk. Hiervoor schakelen we een taxateur in die op dit terrein veel ervaring heeft opgebouwd. We hopen vervolgens voorlopige conclusies te trekken en – conform de opdracht die we hebben ontvangen – advies uit te brengen aan de Algemene Kerkrenraad. We zitten al met al in een spannende en ook heel intensieve fase. Ook deze werkzaamheden proberen we te verrichten in diepe afhankelijkheid van onze Heere God.

Uw gebed wordt zeer gewaardeerd.

 
Volgende artikel
8 november 2019