Kerkdiensten aanmelden

Om gemeenteleden (en belangstellenden) te kunnen uitnodigen voor kerkdiensten en om dit op een optimale manier te kunnen doen, maken we gebruik van de mogelijkheden die de kerktijd.nl website ons biedt. Nu we vanaf 1 juli zelfs meer dan 100 mensen mogen toelaten (met in achtneming van de 1,5 meter regel), is het nodig om je aan te melden zodat we iedereen op een eerlijke manier een plaats in onze diensten kunnen bieden.

Om je aan te melden of later je gegevens aan te passen kan je onderstaande knoppen gebruiken (vanaf vrijdag 3 juli). Maar lees eerst even een korte uitleg hieronder en een aantal tips.
NB: bij aanmelden in het Naam veld graag eerst achternaam, daarna voornaam/-letter en tussenvoegsels invullen (b.v. "Brink, X.Y. van den").

     Aanmelden           Gegevens wijzigen

Agenda

AANMELDEN

Bij het aanmelden wordt gevraagd naar de volgende gegevens:

  • Naam (graag eerst achternaam, daarna voornaam/-letter en tussenvoegsels invullen (b.v. "Brink, X.Y. van den"))
  • E-mailadres (naar dit e-mailadres worden later de uitnodigingen gemaild)
  • Aantal kerkbezoekers (het aantal personen waarmee je normaal gesproken naar de kerk komt. Let op: kinderen die naar oppas of Bijbelklas gaan, niet meerekenen (kinderen voor de Bijbelklas gaan daar de hele dienst naar toe en komen niet in de kerkzaal))!
  • Een door jou bedacht wachtwoord
  • Voor welke diensten je uitgenodigd zou willen worden (vink bij voorkeur meerdere diensten aan, zodat we de beschikbare plaatsen optimaal kunnen verdelen)

Nadat je deze gegevens ingevoerd hebt en op de Aanmelden knop geklikt hebt, ontvang je, ter controle en bevestiging, een e-mail bericht met daarin een link om jouw aanmelding definitief te maken.

Deze gegevens kan je later desgewenst aanpassen via de bovenstaande “Gegevens wijzigen” knop. (Inloggen met je e-mailadres en wachtwoord.). Deze pagina kan je terugvinden via het Nieuws menu.

Een paar tips:

  • Voor ouders met jonge kinderen die vanwege oppas thuis meestal om de beurt naar de kerk gaan: jullie zouden je afzonderlijk kunnen aanmelden, zodat je allebei uitgenodigd wordt voor diensten. Natuurlijk vul je dan wel minder kerkgangers in bij jouw aanmelding (1 of eventueel meer als er nog oudere kinderen meegaan). Het kan dan natuurlijk gebeuren dat je beide voor dezelfde dienst uitgenodigd wordt, daar kunnen we geen rekening mee houden. Een van beide zal dan de uitnodiging moeten afwijzen (zie hieronder) en wordt dan later weer uitgenodigd.
  • Oudere thuiswonende jongeren zien we ook graag weer in de kerk! Als je gewend bent afzonderlijk naar de kerk gaan, kan jij jezelf hier aanmelden. Jouw ouders moeten je dan natuurlijk niet meerekenen bij hun aanmelding.

Voor mensen die niet beschikken over e-mail bestaat de mogelijkheid om zich telefonisch aan te melden. Hiervoor verwijzen we naar de kerkbode van 3 juli onder de Algemene berichten.

UITNODIGING

Je wordt uitgenodigd voor een dienst door middel van een e-mail. In dit e-mailbericht vind je een “Ik kom wel” en een “Ik kom niet” link. De uitnodiging wordt pas definitief als je deze accepteert door op de “Ik kom wel” link te klikken.

Als je om een of andere reden niet kunt komen, graag de “Ik kom niet” link gebruiken, dan kunnen wij weer iemand anders uitnodigen.

Als je niet binnen 48 uur reageert op deze uitnodiging, vervalt deze en gaan we iemand anders uitnodigen.

Als je de uitnodiging accepteert kun je daarna eventueel het aantal bezoekers voor deze specifieke dienst verlagen, als dat om een of andere reden het geval is. Dat geeft ons weer de mogelijkheid om extra mensen uit te nodigen en zo optimaal gebruik te maken van de ruimte.

 
Volgende artikel
25 juni 2020