Kerkdiensten per 1 juli

Het kabinet heeft afgelopen woensdag besloten tot een verdere verruiming van de coronamaatregelen. Dit betekent onder meer dat er per 1 juli in grotere kerkgebouwen meer dan 100 mensen bijeen mogen komen, mits zij 1,5 meter afstand van elkaar houden.

De afgelopen twee weken heeft het Projectteam Kerkgang mogelijkheden onderzocht en plannen uitgewerkt voor het houden van kerkdiensten waarbij weer gemeenteleden aanwezig kunnen zijn. Daarbij zijn drie woorden belangrijk: nauwkeurigheid, beheersbaarheid en haalbaarheid.

Lege kerk

Kort samengevat is tot het volgende besloten:

 • In juli en augustus organiseren we vier kerkdiensten per zondag, zoals dat in de afgelopen tijd ook het geval was.
 • In juli zijn er diverse belijdenis- en doopdiensten; ook zullen er ambtsdragers worden bevestigd. Voor deze diensten nodigen we voornamelijk gasten van betrokkenen uit.
 • Voor de gewone diensten, die hierna volgen, worden gemeenteleden uitgenodigd. Voor deze diensten dien je jezelf eerst te registreren (vanaf 3 juli). We vragen je aan te geven voor welke diensten je uitgenodigd wilt worden. Meer informatie over het aanmelden kan je hier lezen.
  Heb je geen e-mail en wil je ook graag uitgenodigd worden voor diensten, dan kan je jezelf per telefoon aanmelden (voor telefoonnummers verwijzen we naar de Algemene berichten in de kerkbode van 3 juli).
 • Je kan per dienst aangeven met hoeveel personen je de dienst wilt bijwonen. Mooi als je meteen het hele gezin opgeeft, dan hebben we ook weer kinderen en jongeren in de kerk!
 • Alleen als je uitgenodigd bent én je die uitnodiging bevestigd hebt, kan je naar de kerk komen.
 • Kijk goed naar de RIVM-richtlijnen of het voor jou verstandig is om kerkdiensten bij te wonen. Met name mensen van 70+ en uit risicogroepen willen we hierop wijzen. Het is jouw eigen keuze.
 • Voor het kerkbezoek zelf gelden straks strikte protocollen: gezondheidsvragen bij de ingang, vastgestelde looproutes, de koster die je een plaats aanwijst enz.. Kom ruim op tijd naar de kerk en houd rekening met een wachtrij. Lees het protocol verderop deze pagina.
 • Samenzang is helaas nog niet toegestaan.
 • Vanwege de extra bijzondere diensten is er op zondag 5 juli geen klassieke dienst. We vragen daarvoor jullie begrip in de huidige omstandigheden.
 • We doen ons best om ook de oppas en de Bijbelklas weer mogelijk te maken. Daar wordt nog aan gewerkt. Bij uitnodigingen voor een dienst zullen we vermelden of oppas/Bijbelklas beschikbaar is.
 • Het voornemen is om per september weer meer diensten te gaan beleggen. In juli en augustus willen we graag eerst ervaring opdoen en bekijken of de opgestelde protocollen in de praktijk goed werken. Bovendien ontbreekt de capaciteit om nu al meer diensten te beleggen. Vanwege de zomervakantie en het feit dat er twee kosters per dienst ingezet worden (plus een aantal ambtsdragers) gaat dat nu niet lukken.

We zien ernaar uit om jullie weer in de diensten te kunnen verwelkomen.

 

HEILIG AVONDMAAL

Het Projectteam heeft uitvoerig nagedacht over de vraag of het mogelijk is om begin juli het Heilig Avondmaal te vieren in een aantal weekdiensten. Het team is tot de conclusie gekomen dat dit op deze termijn niet te realiseren valt, gelet op alles wat hiervoor geregeld moet worden. Bovendien gaat er nu veel tijd en energie op aan het in goede banen leiden van de zondagse kerkdiensten.

We begrijpen dat dit voor veel mensen een teleurstelling zal zijn. We hebben gemerkt dat de wens om weer samen het avondmaal te vieren leeft in grote delen van de gemeente, en dat verlangen delen wij. Toch is het op dit moment helaas nog niet mogelijk om avondmaal te houden, hoezeer we dit ook betreuren.

Het voornemen is om begin september, als de omstandigheden dit toelaten, het Heilig Avondmaal te vieren.

 

PROTOCOL KERKDIENSTEN

 

Wel/niet bezoeken van de kerkdienst:

 • Gemeenteleden die koorts hebben en/of hoesten mogen de kerkdiensten niet bezoeken.
 • Gemeenteleden met corona-gerelateerde klachten mogen de kerkdiensten niet bezoeken.
 • Gemeenteleden met gezinsleden die corona-gerelateerde klachten hebben mogen de kerkdiensten niet bezoeken.
 • Gemeenteleden boven de 70 jaar en andere risicogroepen: maak een verstandige keuze.
 • Aanmelden is verplicht.

Inrichting en gebruik kerk:

 • Bij binnenkomst van de kerk wordt u welkom geheten door iemand van de kerkenraad. Hij zal u verder verwijzen.
 • In de kerk is handgel aanwezig. Handen desinfecteren is verplicht.
 • De garderobe wordt niet gebruikt.
 • Volg in de kerk de aanwijzingen van de koster(s) op.
 • In de kerk is aangeven welke banken er mogen worden gebruikt, volg de aanwijzingen van de koster(s).
 • De plaatsen direct aan het gangpad mogen niet worden gebruikt.
 • Gezinnen mogen bij elkaar zitten, tussen de overige gemeenteleden moet 1,5 meter afstand in acht worden genomen.
 • De kerkenraad komt binnen volgens de juiste looproute. Als de kerkenraad na afloop van de dienst de kerk heeft verlaten en het orgel gaat spelen, zal de gemeente pas de kerk verlaten.
 • Volg bij het verlaten van de kerk na de dienst weer de aanwijzingen van de koster(s) op.
 • Verlaat de kerk rij voor rij, houd daarbij 1,5 meter afstand van elkaar.

Nog enkele opmerkingen:

 • Het gebruik van het toilet dient tot een minimum te worden beperkt. Alleen gebruiken als het strikt noodzakelijk is.
 • Collecten zullen bij de uitgang worden gehouden, er staat daarvoor een rek met collectezakken klaar. Gebruik a.u.b. de Kerkgeld-App.
 • Na de dienst worden de deurklinken, lessenaars, spreekstoel, microfoons, toiletten, enz. gereinigd.
 • In de kerk mag door de gemeente niet worden gezongen.
 
Volgende artikel
27 juni 2020