Kerkbeheer doen we samen

Oproep gebruikers Goede Herderkerk

Laten we alstublieft samen onze verantwoordelijkheid nemen. Onder dit motto plaatsen we een oproep aan alle gebruikers van de Goede Herderkerk. In het kort: verlaat u als laatste één van de ruimtes in de Goede Herderkerk, maak dan nog even een rondje waarin u enkele zaken controleert. Concreet gaat het om het volgende:

  • Zijn alle lampen uit, ook de lampen in de toiletten bij de keuken, in de keuken en in de gang naar zaal 2 en zaal 3?
  • Zijn alle deuren gesloten, ook die van de keukenkast en de buitendeur bij zaal 2 en 3?
  • En: Heb ik het alarm er goed opgezet? (Dit laatste lukt bijvoorbeeld niet als de genoemde buitendeur niet afgesloten is.)
  • Daarnaast vragen we eenieder om van de radiatoren af te blijven. Onze algemeen coördinator regelt de temperatuur op afstand.

Mogen we op uw bijdrage rekenen?

kerk

Stukadoorswerkzaamheden Oude Kerk

De komende weken wordt het stucwerk in de Oude Kerk hersteld. Volgens planning worden de werkzaamheden voor 1 maart afgerond. Afspraak met de aannemer is dat er tijdens de kerkdiensten geen steigers en bouwmaterialen in de kerk staan. Wat is de aanleiding voor deze werkzaamheden? De binnenwanden van de Oude Kerk, de zogeheten stuclaag, laat op verschillende plaatsen los; vooral in het koor, de eerste twee meter vanaf de voet van de pilaren en bij de trapopgang richting orgel. Ook het deel van het pleisterwerk achter het orgel zal worden hersteld. Daar waar sprake is van vervuiling, wordt het pleisterwerk ook gereinigd. De werkzaamheden maken deel uit van het meerjarenonderhoudsplan 2023-2028. Op de werkzaamheden is de rijkssubsidieregeling van toepassing.

Opbrengst Kerkbalans

Dankbaar namen we kennis van de opbrengst van Actie Kerkbalans; de voor dit jaar toegezegde vrijwillige bijdragen. In onze kanselafkondiging deelden we het bedrag van € 977.000 met u, ruim 1,5% meer dan vorig jaar. Als kerk kampen we met hogere lasten vanwege forse inflatie in de afgelopen jaren. Ook voor diverse gemeenteleden vertaalt dit zich in een financieel krappere situatie. Als college ervaren we de zegenende handen van God die de vele gebeden rondom Actie Kerkbalans verhoorde. Dat is en blijft genade. Hem zij alle dank en eer! Wij begroten, het is echter God die bepaalt. Hij neigt harten om een passend bedrag te geven. Daar komen Gods leiding en sturing en onze verantwoordelijkheden bij elkaar: Hij spreekt en wij mogen en moeten luisteren. Hartelijk dank voor uw bijdrage aan Actie Kerkbalans. Onze dank gaat ook uit naar de onverminderd grote inzet van de lopers en tellers van Actie Kerkbalans. Wist u dat verschillende lopers zich al dertig of veertig jaar inzetten? Dit mag best wel eens vermeld worden! We denken ook aan de gemeenteleden die op een andere wijze een bijdrage leverden, waaronder zij die de Actie Kerkbalans organiseerden of meewerkten aan de speciale kerkbodeeditie (het afnemen van interviews, maken van foto’s en opmaken van de kerkbode). Allen heel hartelijk dank. Ten slotte betrekken we ook de medewerksters op het kerkelijk bureau in onze dank. Zij verwerkten de tellingen en stelden de totale opbrengst vast.

 
Volgende artikel
7 februari 2024