Kerk en corona

Het coronavirus grijpt in toenemende mate weer om zich heen. Er lijkt sprake van een tweede golf. Maandag 28 september heeft het kabinet daarom een aantal strengere maatregelen afgekondigd om het virus in te dammen. Voor de veiligheidsregio Gelderland-Midden, waaronder Barneveld valt, geldt op dit moment risiconiveau 1: waakzaam. Vooralsnog hebben de maatregelen geen grote gevolgen voor de kerkdiensten, maar ze raken wel het kerkelijke leven. Het crisisteam van onze gemeente heeft op woensdag 30 september naar aanleiding van de verscherpte coronamaatregelen van de overheid een aantal besluiten genomen.

corona

Bijeenkomsten in onze kerkelijke gebouwen, georganiseerd door en voor onze gemeente, mogen doorgang vinden op de manier zoals die tot nu toe van toepassing was. De beperking van maximaal 30 mensen geldt namelijk niet voor kerken.

Voor bijeenkomsten op andere locaties vinden we het gepast om geen gebruik te maken van de uitzonderingspositie die we als kerken hebben. We willen in dit opzicht een voorbeeld zijn voor onze omgeving. Onnodig gebruikmaken van de uitzonderingspositie zou vraagtekens kunnen oproepen. Dat we in onze kerkelijke gebouwen hier wel gebruik van maken, valt uit te leggen. Thuis dus maximaal 3 gasten ontvangen (uitgezonderd kinderen tot en met 12 jaar). Bijeenkomsten op andere locaties (anders dan een kerkelijk gebouw) maximaal 30 personen. Dit betreft met name huisbijbelkringen en thuiscatechese. Hiervoor zullen de betrokkenen zelf naar andere mogelijkheden moeten omzien, bijvoorbeeld uitwijken naar bedrijfskantines of andere zaaltjes.

Catechesecommissies kunnen contact opnemen met de voorzitter van de JBR, Hans Danhof, voor ruimte in schoollokalen. Mochten de bijbelkringen ruimte wensen in de scholen, dan kunnen ze dat kenbaar maken bij coördinator Nico Lokhorst.

Bij alles geldt voor mensen ouder dan 12 jaar de regel dat anderhalve meter afstand moet worden gehouden. Jongeren van 13 tot en met 17 jaar hoeven onderling die afstand niet in acht te nemen, maar wel ten aanzien van volwassenen.

Kerkdiensten

Het Projectteam Kerkgang heeft rondom de kerkdiensten onderstaande zaken geadviseerd. Het crisisteam heeft deze adviezen overgenomen.

  • Het zingen in de erediensten wordt verminderd. Alleen de voorzang en slotlied zullen door de gemeente worden gezongen. Bij (bijvoorbeeld) een doopdienst mag daarnaast nog de zegen worden toegezongen. De overige zangmomenten zullen door één of twee voorzangers worden ingevuld.
    Zodra het risiconiveau voor onze veiligheidsregio wordt opgeschaald naar 2 of 3 zal helemaal gestopt worden met gemeentezang. Dit is conform het advies van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).
  • Het initiatief voor een bron- en contactonderzoek, nadat iemand positief is getest op corona, ligt bij de GGD. Bent u positief getest én bent u in de dagen dat u mogelijk al besmet was in een bijeenkomst van onze gemeente geweest? Dan vragen wij u om dit te melden bij de scriba van de Algemene Kerkenraad. Deze kan dan andere bezoekers van diezelfde bijeenkomst hierover informeren en vragen goed te letten op mogelijke verschijnselen van corona. Uiteraard blijft uw anonimiteit daarbij gewaarborgd.

Mondkapjes

Het crisisteam heeft ook gesproken over het dragen van mondkapjes. We adviseren, overeenkomstig het dringende advies van de overheid, om een mondkapje te dragen vanaf het moment dat men aansluit in de rij voor de ingang van de kerk totdat men zijn of haar plaats heeft ingenomen en ook weer bij het verlaten van de kerk. Voor ambtsdragers die bij de avondmaalsviering brood en wijn uitdelen was het al de bedoeling dat zij een mondkapje zouden dragen.

 
Volgende artikel
25 september 2020