Israël & onze gemeente - Simchat Torah

Na Rosh HaShanah (nieuwjaar); de tien ontzagwekkende dagen; Yom Kippur (Grote verzoendag) en Sukkot (Loofhuttenfeest) worden de najaarsfeesten afgesloten met Simchat Torah (Vreugde der Wet).

Israël

De Torah, de eerste vijf boeken van Mozes, wordt elk jaar verdeeld in evenveel stukken als er sabbatten zijn in een jaar. Zo’n gedeelte wordt een parasja genoemd. Op Simchat Torah wordt de laatste parasja van Deuteronomium gelezen en direkt daarna de eerste parasja van Genesis. Degene die de laatste parasja van Deut. leest wordt de Chattan Torah, de Bruidegom van de Torah genoemd en degene die de eerste parasja van Gen. leest de Chattan Bereshiet, de Bruidegom van het Begin. Met het direct doorlezen van Genesis na Deuteronomium wordt aangegeven dat er nooit gestopt wordt met het lezen van de Torah. Eigenlijk is het beter om niet te spreken van het opnieuw lezen maar van het dóórlezen van de Torah, omdat er elke keer bij het lezen van de Torah weer nieuwe dingen geleerd worden. Met Simchat Torah wordt tijdens de dienst met de Torah-rollen gedanst, zoals bruid en bruidegom met elkaar dansen.

Torah, vaak vertaald als ‘wet’ betekent veel meer onderwijzing, instructie of leefregel dan wet. Wet heeft, zeker in onze westerse samenleving, vaak een wat negatieve klank en wordt eerder ervaren als knellend dan als vreugdevol. De bedoeling van de Torah echter is veel meer een onderwijzing die God geeft om dicht bij Hem te kunnen blijven leven. Dat geeft vreugde en is niet knellend. Vandaar ‘Vreugde der Wet’. Niet voor niets is Psalm 119, de Psalm waarin de liefde voor de Torah bezongen wordt, de langste Psalm. Is trouwens Jezus Zelf niet het vleesgeworden Woord, de vleesgeworden Torah die ons dicht bij God doet leven? Binnen de christelijke gemeente wordt nogal eens de vraag gesteld of en welke plaats de wet (lees Torah) er (nog) moet hebben. Als, met Ps. 119, werkelijke vreugde aan de (vleesgeworden) Torah beleefd en ervaren wordt, verdwijnt die vraag vanzelf naar de achtergrond of wordt wellicht helemaal niet meer gesteld. Samen met het Joodse volk, dat de Torah ontvangen heeft en weer doorgeeft aan ons, mag zo werkelijke vreugde van de Torah ervaren worden. Hoe mooi is dat!

 
Volgende artikel
8 november 2019