Israël & onze gemeente - Opgemerkt

Wie de afgelopen jaren de inhoud van de toespraken tijdens de dodenherdenkingen op 4-mei een beetje gevolgd heeft, zal tot de conclusie komen dat in deze toespraken het herdenken steeds breder getrokken wordt. Datzelfde gebeurt ook wanneer daarbij de Holocaust genoemd wordt. Steeds vaker worden er dan vergelijkingen gemaakt met andere verschrikkelijke en onmenselijke genocides, waardoor het unieke karakter van de Holocaust verloren dreigt te gaan.

Israël

De Duitse priester Johann-Baptist Metz merkte dit in 1980 al op. In een bijdrage over het thema ‘christelijke theologie na Auschwitz’ schreef hij toen hierover het volgende (geparafraseerd): “Zoals de kerk eens door middel van een gevaarlijke vervangingstheorie het historische lot van Israël meende te kunnen overnemen of ontkennen (‘de kerk als het eigenlijke Israël’…) zo bestaan er ook in deze tijd wereldlijke vervangingstheorieën met betrekking tot Auschwitz, die de catastrofe van Auschwitz van haar betekenis dreigen te ontdoen door haar eenvoudig over te zetten op andere lijdenssituaties”.

Woorden om over na te denken en die ook nu nog, of júíst nu wellicht, kunnen helpen bij het reflecteren op 75 jaar herdenken.

Over reflecteren gesproken: De 4-mei toespraak van onze koning op de Dam was er één van uitzonderlijke inhoud. Eén om oprecht dankbaar voor te zijn.

 
Volgende artikel
22 mei 2020