Israël & onze gemeente - De Tora(5)

Hoe vielen in die dienst in Nazareth, waar Jezus Jes. 61 las, de Levende en de geschreven Tora nu samen?

Een synagogedienst die zomaar op Simchat Tora had kunnen zijn zoals we zagen? Iemand mag dan de Chatan Tora, de bruidegom van de Tora zijn. Een Torarol wordt uit de Aron HaKodesh, uit de Heilige Ark gehaald. De rol, in een doek gewikkeld, wordt onthuld om vervolgens het slot van Deut. eruit te lezen. De Tora wordt geopenbaard. Het is deze Lukas, die deze synagogedienst in Nazareth beschrijft, die ook schrijft over de Levende Tora die wordt geboren en in doeken gewikkeld. Vervolgens wordt de Torarol weer ‘in een doek gewikkeld’ en in de Aron HaKodesh bijgezet in de nis van de muur, te vergelijken met een rotswand. Even later wordt door de Chatan Bereshiet, de bruidegom van het begin, weer een Torarol uit de Aron HaKodesh gehaald, uit de doek gehaald, onthuld, om weer te beginnen bij Gen. 1.

Israël

Een nieuw begin breekt aan (bereshiet kan ook vertaald worden als ‘met de eersteling’). De Tora wordt weer van voren af aan gelezen. Er wordt gelezen over het Woord dat in het begin bij God was: God sprak en het was er. Het is ook weer Lukas die in hoofdst. 24, na de opstanding, schrijft over de linnen doeken die achterbleven in het graf. Alles wat in deze dienst gebeurt met de geschreven Tora weerspiegelt de weg van de Jezus, de Levende Tora: geboorte – openbaring – dood/ graflegging – opstanding – een nieuw begin, bereshiet, Eersteling. Het is de beweging van Hemzelf. Die beweging van de Torarollen heeft Jezus zijn hele leven gezien. Elk jaar weer, op Simchat Tora, Vreugde der Wet. De geschreven Tora als blauwdruk van de Levende Tora. In Jezus is de Tora vlees geworden. Daarom kan Jezus op dat moment zeggen: “Heden is deze Schrift in uw oren in vervulling gegaan.” Inderdaad. Wat een vreugde (der wet)!

 
Volgende artikel
4 juni 2021