Inzameling Collectegelden

We schreven er eerder over: voor hen die geen gebruik (kunnen) maken van de digitale collecten – via de Kerkgeld app of de website giften.hervormdbarneveld.nl – zullen we de mogelijkheid bieden om het opgespaarde collectegeld af te dragen.

collecte

U krijgt daarvoor de komende weken in Kerkelijk Centrum Rehoboth de gelegenheid op de donderdagochtenden 28 mei en 4 juni en op de vrijdagochtenden 29 mei en 5 juni van 9 uur tot 12 uur. Met pijlen zal het een en ander duidelijk worden weergegeven. Er zal sprake zijn van éénrichtingsverkeer: via de ene deur komt u het gebouw binnen en via een andere deur verlaat u het gebouw weer. In de ruimte zelf zullen de eerste, tweede en derde collecten met behulp van kaartjes zichtbaar zijn. Gemakkelijker voor u en ons is echter om het bedrag van de afgelopen weken in één bedrag over te maken naar NL47 RABO 0373 7158 62, ten name van CvK Hervormde Gemeente Barneveld. Dat scheelt u en ons tijd.

 
Volgende artikel
22 mei 2020