Groeten uit Congo

Beste gemeenteleden, Sinds een paar weken zijn we weer terug in Congo. De reis is heel voorspoedig gegaan, niet alleen de vluchten zelf, maar ook de formaliteiten bij de diverse bureautjes bij de grens en op de vliegvelden. Daar zijn we dankbaar voor. Aangekomen in Congo hebben we eerst een bezoek gebracht aan het Omi-project, waar Helma bij betrokken is als alfabetiseringsconsulente. Vorig jaar heeft ze met de 2 alfabetiseringswerkers hun leesmethode gereviseerd. Deze methode heeft als doel de leiders in de kerken vloeiend te leren lezen. Eén van de alfabetiseringswerkers vertelde dat de deelnemers van zijn klas in de pauze doorpraatten over het gelezen Bijbelverhaal in de methode. Eén van de cathechisten zei dat het de eerste keer was dat hij de gelijkenis van de Zaaier echt begreep! We hopen dat Helma’s werk ertoe zal bijdragen dat straks voorgangers en andere leidinggevenden in de diverse kerken in staat zullen zijn om het NT in hun taal vloeiend (voor) te lezen, zodat het goede ingang vindt bij de mensen.

branger

De Omi hopen heel binnenkort voor het eerst het Nieuwe Testament in hun taal in handen te krijgen! Op het moment van schrijven is het NT (tegelijk met NT’s in drie andere talen) nog onderweg. Het gebeurt vaak dat juist in de aanloop naar de feestelijke opdraging en ingebruikname van Bijbelvertalingen geestelijke strijd zichtbaar wordt. De tegenstander wil immers niet dat er mensenlevens veranderen door Gods woord. Er waren en zijn dan ook allerlei onverwachte dingen die de aankomst van deze lichting NT’s bemoeilijken. Willen jullie meebidden dat de Bijbels daadwerkelijk in de handen van de mensen zullen komen en dat er een goede bodem zal zijn waarin dit zaad kan vallen? Arjan heeft ondertussen het taalonderzoek in het Mba weer opgepakt. Hij wordt daarbij geholpen door ‘papa Jean’, een Mba-spreker die in Bunia woont. Deze al wat oudere man is erg enthousiast en toegewijd en dat is voor Arjan erg bemoedigend. Na het eerste jaar vooral op afstand met de diensten van de Hervormde gemeente Barneveld meegeleefd te hebben (o.a. vanwege corona en reizen) zijn we nu op zoek naar een kerk waar we ons bij aan kunnen sluiten. Wij hopen dat we een gemeente zullen vinden waar we samen met lokale broeders en zusters God kunnen ontmoeten en dienen. Willen jullie ook daarin met ons meebidden? Fijn dat u ook deze nieuwe periode weer met ons mee wilt leven! Wij wensen u ook van harte Gods zegen toe.

 
Volgende artikel
29 juli 2022