Gezocht - Jeugdwerkers & Catecheten Wijk 1

Vacatures jeugdwerk / catechese wijk 1
Wij zijn dankbaar dat vele vrijwilligers zich elk seizoen enthousiast inzetten om kinderen en jongeren te begeleiden tot de Heere Jezus. Om een aantal activiteiten in wijk 1 goed doorgang te laten vinden, blijven wij zoeken naar vrijwilligers die op de één of andere manier hun steentje willen bijdragen.

vacature

Het gaat om de volgende vacatures:

Coördinator -12 clubwerk
•    Deze functionaris is de vertegenwoordiger van het clubwerk tot 12 jaar in de JBR en de schakel tussen de leidinggevenden van de clubs en de jeugdambtsdragers.
•    Wijk 1

Mentor basiscatechese (vervanging)
•    De mentor draagt zorg voor een groepje kinderen in de leeftijd van groep 7 en 8. De basiscatechese is op maandagavond van 18:45-19:30 in de Amaliaschool. We zoeken een mentor die bij afwezigheid van één van de mentoren, zo af en toe in zou kunnen vallen.
•    Wijk 1 (Amaliaschool)

Clubleiding de Regenboog
•    De clubleiding verzorgt in een team van leidinggevenden de clubavond voor kinderen in de leeftijd van groep 5 en 6. De Regenboog is om de week, op maandagavond van 19:00 -20:00 in de Hof.
•    Wijk 1 (de Hof)

Clubleiding de Parel
•    De clubleiding verzorgt in een team van leidinggevenden de clubmiddag voor kinderen in de leeftijd van groep 4 tot 8. De Parel is elke week, op dinsdagmiddag van 14:45 -16:00  in de Akker, in de Glind.
•    Wijk 1 (de Akker)

 
Volgende artikel
1 oktober 2019