Gemeenteleven in tijd van coronavirus

(bijgewerkt woensdag 2020-04-08)

De Algemene Kerkenraad heeft in verband met het coronavirus een aantal zaken geregeld voor het kerkelijke leven in onze gemeente. Daarbij is enerzijds rekening gehouden met de maatregelen die de overheid heeft afgekondigd. Tegelijkertijd vinden we het van groot belang dat –juist in deze crisis– de lofzang gaande gehouden wordt en de verkondiging doorgaat.

corona

Kerkdiensten

De kerkdiensten gaan door, maar alle gemeenteleden wordt gevraagd om thuis via internet de erediensten mee te beleven, mee te bidden, te danken, te lezen en te zingen. Het is gemeenteleden, die niet bij de uitvoering betrokken zijn, niet toegestaan om in de dienst aanwezig te zijn. Bijzondere zaken zoals doop, avondmaal en belijdenis vinden voorlopig niet plaats in de dienst. 

Per zondag worden vier diensten gehouden: twee in de Oude Kerk (9.00 en 19.00 uur) en twee in de Goede Herderkerk (8.55 en 16.45 uur). 
De diensten in zowel de Oude Kerk als in de Goede Herderkerk worden op video opgenomen. De diensten worden live uitgezonden via YouTube Hervormd Barneveld. Via YouTube kunt u de dienst ook op een later moment bekijken, bijvoorbeeld als u gewend bent om naar een dienst om 11.00 uur te gaan.

Ook meeluisteren met de kerkdiensten via Kerkomroep is mogelijk. Wel is gebleken dat Kerkomroep niet altijd werkt met Google Chrome, inmiddels is dit probleem opgelost; testen kan via https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11015. Via Windows Edge en Apple Safari en via de App (Android en Apple) werkt Kerkomroep ook.

Op YouTube Hervormd Barneveld staat ook een serie met overdenkingen van onze predikanten en pastoraal werkers met de titel "Verbinding". Voor kerkradio luisteraars worden deze om 19.00 uur uitgezonden.

Collecten

Bijdragen aan de collecten in de diensten is mogelijk via deze link naar de Kerkgeld App of de giften.hervormdbarneveld.nl Website. Vanaf een mobiele telefoon klikt u ”Openen in de app” aan. Vanaf de computer klikt u ”Openen op deze website” aan. Wekelijks worden de collectedoelen vermeld. Vriendelijk vragen we u gebruik te maken van deze mogelijkheid. Tijdens de video uitzendingen zal op het normale collecte moment de qr-code voor de Kerkgeld app getoond worden. Meer informatie in dit artikel.

Mocht u niet van de app of de website gebruik kunnen maken dan is het mogelijk om thuis collectegeld apart te leggen. Zodra er weer ‘gewone’ diensten gehouden kunnen worden, zullen we de mogelijkheid bieden om het opgespaarde collectegeld af te dragen. We zullen u hierover te zijner tijd nader informeren.

Trouw- en rouwdiensten

Trouw- en rouwdiensten in onze gebouwen gaan wel door, mits er niet meer dan 30 mensen aanwezig zijn.

Kerkelijk bureau

Het Kerkelijk Bureau is gesloten tot 1 juni.

Jeugdwerk

Het jeugdwerk is per direct gestopt. Deze maatregel geldt voor alle jeugdwerkactiviteiten in onze gemeente, zoals catechisatie, clubs, Bijbelstudies, oppas, bijbelklas en zondagsschool.

Het materiaal wat gewoonlijk in de bijbelklas gebruikt wordt zal op de website beschikbaar zijn van zaterdagavond 18:00 uur t/m zondag, zodat daar thuis gebruik van gemaakt kan worden.

Overige bijeenkomsten

Bijeenkomsten zoals Bijbelkringen, ouderenmiddagen, vrouwenverenigingen en mannenvereniging alsook de diensten op woensdagavond in De Hof gaan de komende weken niet door.

Pastoraat

Voor informatie over het pastoraat, zie het desbetreffende bericht elders op deze site.

Zie om naar elkaar!

De maatregelen van de afgelopen dagen konden alleen digitaal verspreid worden. Het is mogelijk dat vooral oudere gemeenteleden hiervan niet op de hoogte zijn. Kent u ouderen in uw omgeving? Breng ze op de hoogte!

Door alle maatregelen kunnen ouderen in een isolement komen. We horen van diverse mensen dat er afgesproken wordt om met elkaar naar de kerkdiensten te gaan kijken of luisteren. Dat is mooi! Maar vergeet niet om oudere gemeenteleden erbij te betrekken. Denkt u ook aan mensen die niet beschikken over de digitale middelen om de diensten mee te beleven.