Geen Potgrondactie, wel alternatieve actie, update

Een streep door de potgrondactie: deze actie gaat niet door! Waren we alle jaren in deze weken druk met de voorbereidingen van de potgrondactie voor Roemenië… nu hebben we dat niet, want de jaarlijkse verkoop van mestkorrels en potgrond gaat in verband met de coronacrisis niet door. Jammer dat we dit met elkaar als gemeente niet kunnen doen. Op deze manier kunnen we ook geen project ondersteunen in Roemenië. Terwijl deze projecten en het leven daar in coronatijden extra hulp goed kunnen gebruiken. Daarom een alternatieve actie (helemaal coronaproof): We doen een beroep op u, op jou: geef een gift en het zal daar vruchtbaar zijn! Voor onze actie hebben we dit jaar het project van Elles en Erica uitgekozen. Zij werken voor de Stichting “Vrienden van Izvor”. Sinds 1994 zijn zij werkzaam in de tweede grootste stad in Roemenië: Iasi. Het ligt in de provincie Moldavië in het Oosten van Roemenië.

Ja we zijn gestart en het begin is er: € 1.122,50!! Geweldig, dank aan de vlotte gevers!

potgrond

Hun werk daar omvat verschillende projecten.

- Opvang van 5 minderjarige meisjes in hun eigen woning. Deze meiden komen uit zorgelijke thuissituaties en Elles en Erica proberen hen nu een veilige gezonde gezinssituatie te bieden. Er wordt gewerkt aan het verwerken van de opgelopen traumatische ervaringen. Met een team van 4 verzorgers bieden ze liefdevolle zorg. Met als uiteindelijke doel dat deze meiden wanneer ze meerderjarig zijn ze min of meer zelfstandig of deels zelfstandig in de maatschappij kunnen staan.

- Buiten de grote stad Iasi zijn ze in 2001 een kinderboerderij gestart. Schoolklassen, dagcentra, tehuizen en gezinnen komen daar om te spelen in de natuur en ervaringen op te doen met de dieren (o.a. geiten, varkens, pony’s, en konijnen.) Dit heeft ook een therapeutisch effect op veel beschadigde kinderen.

- Een maaltijdproject “Tafeltje-dekje” dat Erica coördineert. In een professionele keuken worden per dag zo’n 30 maaltijden bereid die aan huis gebracht worden bij eenzame ouderen, die zelf niet in staat zijn te koken. Het dagelijkse bezoek van de maaltijdbezorger is vaak hun enige sociale contact.

- Een hospice voor palliatieve zorg kon in 2010 geopend worden. De 20 bedden zijn daar continu bezet en worden terminaal zieke mensen op een waardige wijze begeleid.

- Een woonvoorziening voor 65 ouderen die zorg nodig hebben. Dit gebeurt vanaf een prachtige plek, nl. boven op een heuvel. De stichting Izvor heeft daar sinds 2016 een hotel voor gehuurd. In 2020 zou deze locatie verlaten worden en zouden de ouderen verhuisd worden naar een nieuw onderkomen. Maar door de coronacrisis heeft deze verhuizing nog niet plaats kunnen vinden. De geplande verhuizing van bejaardencentrum ”Acasa” in april/mei van dit jaar moest worden uitgesteld. De huur van het huidige pand werd bijna verdubbeld. Veel langer dan verwacht moet een torenhoge huur betaald moet worden.

 
Volgende artikel
26 februari 2021