Gebedsbrief “We brengen ze bij God” - Tekorten

Het valt mij elke keer op dat de jongeren zo veel móéten van zichzelf. Hun ouders vragen (terecht) natuurlijk om goed hun best te doen op school. Dat is vaak al een zware dobber. Maar ze willen ook geld verdienen om hun spullen te kunnen kopen en avondjes uit te kunnen gaan. Ze willen hun vriendschappen bijhouden en hun vrienden evenaren op het gebied van schoonheid, sportprestaties, leuke dingen meemaken, overal bij willen zijn…pffft
Wat een druk ligt er op hen. En eigenlijk lukt het nooit helemaal. Er is altijd wel iets waar ze in tekort schieten. Hoe houden ze het vol? Laten we bidden om rust in hun hart, en om de echte vrede die alleen onze Heere Jezus kan schenken!

Fil. 4: 19: “Maar mijn God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus.”

Voorbeeld van een gebed:

biddende handen

Voorbeeld van een gebed: “Genadige en goede Vader in de hemel, ik kom weer bij U om mijn vermoeide kind bij Uw voeten te leggen. Ontferm U over hem, Heere. Hij heeft het zo druk. Er wordt zo veel van hem verwacht. Hij heeft zijn handen vol aan zijn opleiding. Hij heeft een baantje waardoor hij soms nauwelijks tijd heeft om te eten en vaak veel te laat op bed komt. Hij vindt zijn sport zo belangrijk. Hij wil ook tijd doorbrengen met zijn vrienden. Op allerlei gebied wil hij niet voor de anderen onderdoen, en het lijkt of anderen het altijd beter doen en leuker zijn. 
En daarbij: Hoe blijft er tijd over die hij met U kan doorbrengen?
Vader, hoe kan ik hem helpen? Geef mij wijsheid om hem te kunnen laten zien dat hij niet aan de top hoeft te leven. Het belangrijkste is toch om U te kennen en op U te lijken? En U heeft zo vaak beloofd in Uw woord dat U dan ook voor de rest zult zorgen. Ik pleit op de tekst hierboven: U zult hem voorzien van alles wat hij nodig heeft. En U zegt het zelf ook, Jezus: “Zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.” (Matth. 6:33). 
Daar wil ik U zo voor danken. Hij – en ik – schieten in zó veel dingen tekort. Ook in het dienen van U. Maar U, Heere Jezus, hebt Uzelf opgeofferd. U hebt alles volbracht. U heeft onze zonden vergeven, onze zorgen op U genomen, onze tekorten aangevuld. O, wat een rust. Wat heerlijk om dit te weten. Laat dit ook doordringen tot mijn kind, Vader. Wat kan hij zich dan ontspannen in Uw armen en uitrusten bij U. Hij mag alles aan U overgeven en alles aan U vragen en van U verwachten wat hij nodig heeft om staande te blijven, ja zelfs veel meer dan dat! Hij mag van Uw zegen ook uitdelen aan al die andere jongeren die in hetzelfde schuitje zitten. Help hem om elke dag weer de weg naar U te vinden en elke dag opnieuw te putten uit Uw bron. U bent immers de Bron van het Levende Water! 
Lieve Vader, vul het hart van mijn kind elke dag opnieuw met Uw shalom.
Dank U voor Uw beloften in Uw woord!
Dit alles bidden wij U in de Naam van Uw Zoon de Heere Jezus.
Amen.

 
Volgende artikel
14 januari 2020