Gebedsbrief “We brengen ze bij God” - Onderwijs

In China is het verboden om kinderen tot 18 jaar mee te nemen naar kerkdiensten, of ze op een andere manier te betrekken bij kerkelijke activiteiten. Dit is funest voor het ontwikkelen van geloof in de harten van kinderen en tieners. De satan weet dit heel goed, daarom is het ook zo’n krachtig wapen in zijn hand. 
Op dit moment kunnen vanwege de lockdown de clubs en catechisaties niet doorgaan. Wat zou dat betekenen voor het geloof van ons nageslacht?? Juist. Een nieuwe manier van de satan om zijn zin te krijgen. 
Gelukkig zijn er ontzettend veel wakkere mensen die op een creatieve manier toch onze jeugd weten te bereiken met allerlei nieuwe vormen. Zullen we bidden of deze manieren goede ingang vinden? En natuurlijk bidden we als eerste om een einde aan de lockdown, om het einde van het hele virus!

Markus 10:14b: “Laat de kinderen bij Mij komen en verhinder hen niet.”

gebed

Voorbeeld van een gebed: “Hemelse Vader, ditmaal wil ik opnieuw bij U komen in gebed voor mijn kind. Ik maak me zorgen omdat er al een paar jaar van zijn leven op een ongewone manier verlopen zijn. Ik denk aan het gebrek aan contact met zijn vrienden. Ik denk aan het steeds weer wel en dan weer niet naar school kunnen en online lessen moeten volgen. Gelukkig mogen de basis- en middelbare scholen vanaf vandaag wel weer open. Maar waar ik me ook druk om maak en waar ik een zeer beklemmend gevoel van krijg: De clubs en catechisaties en bijbelstudiegroepen mogen ook weer niet doorgaan. Mijn kind heeft dit zó hard nodig: systematisch onderwijs vanuit Uw Woord op de catechisatie, de onderlinge band op de clubs, het samen diep de Bijbel induiken. Dit zijn zulke mooie manieren om hem te vormen, om hem dicht bij U te brengen, om hechte vriendschappen te ontwikkelen. 
Mijn rol in zijn geloofsopbouw is erg belangrijk. Wilt U mij helpen om dit vorm te geven? Wilt U mij tact geven en aansluiting  bij zijn belevingswereld om met hem in gesprek te blijven?
Ik dank U echt voor al die mentoren en clubleiding die op allerlei leuke manieren dingen bedenken om het contact te houden. Wilt U deze initiatieven zegenen? U kunt met iets heel kleins iets heel groots doen! 
Ik wil U ook danken voor allerlei onlineprogramma’s die uitdagend en aantrekkelijk zijn voor mijn kind. Help mij en mijn kind om ze te vinden, opdat hij geïnspireerd mag worden door godvruchtige mensen om óók een leven te willen leiden dicht bij U.
Ik weet dat er ook in gesloten landen als China kinderen bereikt worden met Uw Woord en Uw liefde. Ik weet dat U krachtiger bent dan alle wapens die de satan in handen heeft. Wilt U Uw macht tonen in het leven van mijn kind?
Ik wil U bidden om een eind aan het hele gedoe met het coronavirus. Laat het verdwijnen, Vader. Zodat de onderlinge bijeenkomsten, juist ook voor onze kinderen, weer door mogen gaan. Ik besef nu wel heel goed dat dit echt een groot goed is geweest waar we al zoveel jaren van mochten profiteren! Juist nu het niet kan, kom ik erachter hoe we altijd gezegend zijn! Maar o, help me om als het weer mag, dankbaar te zijn en te blijven…
Laat deze periode, ondanks alles wat niet kan, toch zegenrijk zijn voor het geloof van mijn kind. U kunt juist in barre oorden de mooiste bloemen laten bloeien. Laat de prachtigste bloem van deze aarde, de bloem van het leven in U, tot bloei komen in het leven van mijn kind!
Ik bid dit vanuit het besef dat we het alleen uit genade mogen vragen, in de Naam van Uw Zoon, Jezus Christus. Amen.”

 

 
Volgende artikel
28 december 2021