Gebedsbrief “We brengen ze bij God” - Jongeren met een seksverslaving

Deze maand zou ik graag jullie gebed willen vragen voor jonge mensen die kampen met een seksverslaving. Dit is wel heel heftig en zwaar, maar het komt ook onder jongeren voor. Voor hen zelf is het vaak erg moeilijk om hiermee te breken. Ze hebben het heel erg nodig dat er veel mensen met ze meestrijden om hier weerstand aan te bieden! Je kunt de dienst nog luisteren van 27 september jl. van de Goede Herderkerk om 16.45 uur. Daar kun je horen hoe belangrijk het is om de last van deze mensen mee te helpen dragen, en ze met deze last bij de troon van onze genadige God brengen. 
Laten we weer op de knieën gaan…

Galaten 6:1,2: “Broeders, ook als iemand onverhoeds tot enige overtreding komt, moet u die geestelijk bent, zo iemand weer terechtbrengen, in een geest van zachtmoedigheid. Houd intussen uzelf in het oog, opdat ook u niet in verzoeking komt. Draag elkaars lasten en vervul zo de wet van Christus.”

biddende handen

Voorbeeld van een gebed: 

“Grote God, liefdevolle Vader. Tot U wil ik mijn gebed weer richten. Uw Zoon, onze Heere Jezus, heeft de gelijkenis van de verloren zoon aan ons verteld. Daarin was U de Vader die Zijn diep gevallen zoon weer met ongelofelijk veel liefde in de armen sloot. Daarom durven wij ook voor onze diep gevallen zonen en dochters te bidden, of U ook hen weer zonder verwijt en vol liefde in Uw armen wilt sluiten. Wat fijn dat Uw Zoon deze gelijkenis vertelde. Hij weet als geen ander hoe U bent, en daarom kunnen we er ook van op aan dat het beeld wat we hiermee van U krijgen klopt! Dank U zo!
Mijn kind schaamt zich erg, en dat is ook wel te begrijpen. Wilt U hem helpen om de schaamte te overwinnen en eerlijk te belijden waar hij onder lijdt. Help hem toch om het eerlijk aan U te vertellen. Laat hem zien dat het zondig is in Uw ogen. Help hem om vergeving te vragen. Wilt U ook deze zonde van hem wegwassen met het bloed van Uw Zoon? U, Heere Jezus, hebt meer dan genoeg bloed gestort om hem ook te reinigen! Maak mijn kind weer rein, helemaal van binnenuit!
Mijn kind is op de een of andere manier in deze verslaving verzeild geraakt. Maar ik denk dat er een diepere oorzaak is. Wilt U hem toch helpen om erachter te komen wat die oorzaak is? Wilt U helpen te ontdekken hoe hij heling en genezing kan ontvangen van de pijn die hem doet vluchten in deze zonde? 
Ik denk dat hij dit niet alleen zal kunnen. Het lijkt een strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Wilt U mensen op zijn pad brengen die hem begrijpen en hem kunnen helpen weerstand te bieden tegen de verleiding? Mensen die U kennen en samen met hem in het gebed kunnen strijden? Al is het maar één iemand, maar breng die persoon toch in zijn leven, zodat ze samen tot U zullen gaan om te smeken om verlossing. Dat ze samen zijn last bij het kruis van Uw Zoon mogen brengen, zodat Uw Zoon, onze Heere Jezus, deze last van hem over kan nemen en weg zal werpen. Reik hem de wapenrusting aan die U klaar hebt liggen, ook voor hem. Die wapenrusting zal hij hard nodig hebben. Maak hem sterk! Geef hem Uw kracht!
Dank U dat U die kracht belooft aan hen die tot U de toevlucht nemen.
Uw Naam zij geprezen!
Wij bidden dit alles weer in de Naam van de Heere Jezus, de Grootste Overwinnaar van het kwaad. Amen.”

 
Volgende artikel
8 oktober 2020