Gebedsbrief “We brengen ze bij God” - Identiteit

Deze keer zou het fijn zijn om te bidden voor onze tieners, voor wie het vaak zo belangrijk is dat ze er mooi uitzien, en dat ze succesvol zijn op allerlei gebieden. Het is soms een leven onder een waar slavenjuk! De heerser van deze wereld deinst er niet voor terug om jonge en kwetsbare mensen in een ijzeren greep te houden. Het moet altijd beter, gelikter, origineler, prachtiger! Wat een dwang. Dit komt veelal tot uiting in wat onze jonge mensen posten op de sociale media. 
Maar hoe ontspannen kunnen ze zijn als ze weten dat hun Hemelse Vader heel anders met hen omgaat. Hij heeft er alles voor over om hen te verlossen van het kwaad en hen voor altijd bij Zich te houden. Ze mogen rusten in Zijn liefde en dat is zo weldadig en goed! Hij is al zo trots op Zijn maaksels! Ze hoeven alleen deze overweldigende liefde maar te beantwoorden. Zullen we voor ze bidden?

1 Joh. 2: 16: “Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld.”

 

gebed

Voorbeeld van een gebed:

“Lieve Vader, Schepper van ons en onze kinderen, ik kom tot U omdat ik weet dat U zeer bewogen bent met mijn kind. U hebt hem zo prachtig gemaakt. U wilt niets liever dan dat hij zich met lichaam en ziel en geest aan U overgeeft, opdat hij verlost wordt van de klauwen van de satan. 
U weet hoe sterk de drang is om zich op z’n best en mooist en meest succesvol te presenteren. Hij ziet al zijn leeftijdgenoten dingen op de sociale media zetten die zo geweldig zijn. De meisjes zo mooi en slank, de jongens zo sterk en stoer. Ze lijken allemaal zo goed te zijn in alles wat ze doen. Wat een leuke dingen maken ze allemaal mee! Wat zijn ze bruin, wat zijn ze rijk, wat hebben ze mooi haar, wat gaat het hen gemakkelijk af om de dingen te bereiken die ze willen!
Het lijkt of er helemaal geen narigheid, teleurstellingen en ruzies zijn. Wat moeilijk om hier tussen te passen, wat een moeite moet hij doen om te laten zien dat hij ook zo’n geslaagde knul is. Wat een energie kost het om ook aan zo’n ideaal plaatje te voldoen.
En als het dan niet helemaal zo lukt kan hij zo in de put zitten. Hij krijgt zo’n hekel aan zichzelf. Hoe kan hij al die anderen ooit evenaren?
Och, Vader, laat hem toch zien hoe het werkelijk zit! Ik probeer hem steeds te vertellen hoe een heerlijke vent hij is en hoe prachtig hij eruitziet. Hoe mooi U hem gemaakt hebt. Ik vertel hem ook dat hij zelfs helemaal volmaakt is in Uw ogen als hij zijn hart aan Uw Zoon, de Heere Jezus, geeft. Maar laat het toch landen in zijn hart. Als hij zich aan U overgeeft, hoeft hij nooit meer te voldoen aan het beeld dat de wereld eist. Het is helemaal oké voor hem, als hij weet dat U zulke liefdevolle gedachten voor hem heeft. Dan kan hij zijn identiteit in U vinden, Heere Jezus. Vanuit de wetenschap hoe lief U hem hebt kan hij frank en vrij zijn wie hij is! Hoe ontspannen en heerlijk.
Dank U zo ontzettend, dat U hem zo volledig accepteert en liefhebt tot op het bot!
Ik bid en dank U dit alles in de Naam van de Heere Jezus, die die liefde voor ons verdiend heeft! 
Amen.”

 

 
Volgende artikel
9 oktober 2021