Gebedsbrief “We brengen ze bij God” - Het jeugdwerk in het nieuwe seizoen

De maand september is meestal de maand waarin “alles” weer gaat beginnen: de scholen, catechisaties, clubs, bijbelstudiegroepen, kortom: het winterwerk gaat weer van start.
Dit jaar zal het er allemaal ietsje anders uitzien dan andere jaren vanwege de coronaregels. Best onzeker hoe het allemaal zal lopen dit seizoen. Reden te meer om weer om Gods leiding te vragen bij alles, ook hoe het georganiseerd moet worden en of God ervoor wil zorgen dat het komende seizoen wel alle dingen door mogen gaan en het niet zomaar afgebroken hoeft te worden. Maar natuurlijk willen we ook eenieder die onze jeugd dichter bij God wil brengen en haar wil laten delen in de liefde van onze Heere Jezus Christus volbidden met de Heilige Geest! Zo kunnen onze kinderen hier indirect van meeprofiteren.

Psalm 119:73: “Uw handen hebben mij gemaakt en bereid; geef mij inzicht, zodat ik Uw geboden leer.”
 

boek

Voorbeeld van een gebed:

“Lieve God en Vader in de hemel. U die onze Vader bent, en ook de Vader van onze kinderen wilt zijn, tot U wil ik me weer richten. We staan weer voor een heel nieuw seizoen. Ik hoop zó dat onze kinderen deze winter tot het einde toe het onderwijs over Uw koninkrijk mogen ontvangen! Ik wil U vragen om een einde aan de coronatijd. Ik ben heel voorzichtig geworden in mijn plannen, omdat ik nu op een bizarre manier gemerkt heb hoe het ineens allemaal anders kan gaan. Dank U wel voor nieuwe manieren en creativiteit van heel veel mensen, zodat mijn kind toch van alles mee kon maken. Maar ik wil U vragen om de “gewone” contacten onderling, en om het face-to-face samen kunnen komen.
Verder wil ik heel intens bidden voor al die mensen die zich met hart en ziel inzetten om mijn kind van U en Uw liefde en Uw verzoening te vertellen. Vader, misschien zien ze er tegenop. Misschien drukt de verantwoordelijkheid zwaar op hun schouders. Misschien vraagt het erg veel van hun energie. Ik wil U vragen om nieuwe krachten en nieuwe inzichten in hun harten. Ik wil U bidden of U hen wilt laten zien dat dit alles Uw werk is en dat ze hun verantwoordelijkheid voor onze kinderen op Uw schouders mogen leggen. Laat hen toch merken dat U achter hen staat! 
Ook wil ik vragen of U genoeg nieuwe mensen wilt geven die leiding willen geven in al het jeugdwerk.
Ik wil U bidden of U alle juffen en meesters, mentoren, leiders en leidsters ideeën wilt geven voor manieren om Uw woorden te vertalen naar de kinderen. Manieren die aansluiten bij hun belevingswereld. Wegen die toegang tot hun harten krijgen. Verhalen en creatieve vormen met ernst, liefde en niet te vergeten met een flinke dosis humor. Laat hun boodschap – Uw boodschap – de kinderharten raken en binnenkomen, Vader! Laat de zaadjes van Uw woorden maar vallen in vruchtbare aarde en daar – vroeg of later – ontkiemen en vrucht dragen. 
Geef hen ook inzicht in de omstandigheden van de kinderen. Laat ze een steun en toeverlaat mogen zijn voor kinderen die een moeilijke thuissituatie of problemen hebben in de onderlinge omgang met vriendjes en vriendinnetjes. 
Naast mijn gebed voor allen die leiding geven, wil ik U al deze zaken ook vragen voor mijzelf als ouder van mijn kind. Ik besef heel goed dat ik zelf ook verantwoordelijk ben voor zijn geestelijke toerusting.
Ja, eigenlijk bid ik U om de harten van al deze jeugdwerkers – èn dat van mezelf - overvloedig te vullen met Uw Geest. Uw Geest kan ons volledig toerusten met alles wat we nodig hebben om een goede leider of leidster te zijn!
Dank U dat ik dit alles van U mag vragen en dat U mijn gebed wilt verhoren!
In de naam van Uw lieve Zoon Jezus Christus bid ik dit, amen.”

 

 
Volgende artikel
5 september 2020