Gebedsbrief “We brengen ze bij God” - Geldbesteding

Gebedsbrief nr. 35 “We brengen ze bij God” Geldbesteding

De jongeren van nu hebben veel geld nodig. Ze kunnen dit krijgen door een baantje naast hun school te zoeken, en als ze bezig zijn met een vervolgopleiding kunnen ze ook geld lenen bij DUO. Maar hoe gaan ze op een verantwoorde manier met hun geld om? Hoe kunnen wij, als volwassenen, hen daarbij helpen? Ook op de basisschoolleeftijd hebben ze onze hulp al nodig in het omgaan met hun zakgeld. En wij – op onze beurt – hebben hierin veel wijsheid nodig. Laten we daarom bidden!

1 Joh. 2:15a,17:”Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. (…) En de wereld gaat voorbij met haar begeerte; maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid.

bidden

Voorbeeld van een gebed: “Grote God, goede Vader en Schepper van hemel en aarde, ik aanbid U om Uw macht en luister. Maar ook om Uw liefde voor ons, en Uw bemoeienis met ons. Ik dank U voor alles wat ik van U gekregen heb. Ook voor het geld, waarmee ik kan kopen wat nodig is. Maar het is ook moeilijk om hier goed mee om te gaan. En dat geldt zeker ook voor mijn kind. Wilt U mij helpen om mijn kind te leren hoe het allemaal zit, zodat hij op een verantwoorde manier met geld kan omgaan?

Ik wil U bidden voor mijn basisschoolkind. Help hem om goed om te gaan met het zakgeld wat hij krijgt. Hoewel het nog niet veel is, kan ik hem nu al het basisprincipe bijbrengen van het besteden, sparen en wat aan een ander geven. Wilt U dit in het klein al zegenen, zodat hij nu al op een verstandige manier leert denken?

Maar ook voor mijn tiener en jongvolwassene wil ik U bidden, Vader. Het gaat om steeds grotere bedragen en verantwoordelijkheden. Help hem om een baantje te vinden waarin hij geld kan verdienen. Maar als hij dit niet aankan, help hem dan ook om zich hierom niet minder te voelen, maar geef hem de mogelijkheid om zich dan toch ijverig op zijn school te kunnen richten. Als mijn kind al verder leert en misschien niet meer thuis kan wonen, kan het zijn dat hij (soms ondanks zijn baantje) toch nog geld moet lenen. Wilt U hem ook hierin bijstaan? Want dat is een heel gereken, en het zal ooit toch terugbetaald moeten worden. 

En dan: Waar geeft hij zijn geld aan uit? Is het de meest geavanceerde telefoon, de duurste merken van kleding? Of elke week veel geld uitgeven aan uitgaan en drankjes? Leer hem toch wat Uw wil hierin is, Heere. Het kan zo gemakkelijk zijn dat hij hierin erg op zichzelf gericht is. Maar – naast dat het vaak veel te duur is – kan het niet goed zijn om zo’n overdadig leven te leiden. Laat hem toch zien dat het ook goed is om geld te reserveren voor een ander, voor een goed doel. Ik wil hem hierin het goede voorbeeld geven, Vader. Help mij dat ik dat met tact en liefde aan hem door mag geven.

Ik weet van kinderen die erg in de problemen zijn gekomen door de disbalans tussen geld ontvangen en uitgeven. Zij zijn diep in de schulden gekomen. Als dit het geval is met mijn kind, wil ik U smeken om hulp. Is het verstandig als ik hem dan help zijn schulden af te lossen? Hoe kan ik hem begeleiden om het niet (weer) zo ver te laten komen? Wat moeilijk om hierin wijs te zijn! Die wijsheid heb ik van U nodig, Vader! Help hem inzicht te krijgen in zijn onverstandige keuzes, en vergeef hem ook in de naam van Uw Zoon Jezus. Maak dat hij een goede nieuwe start kan maken.

Leer mijn kind om bij al zijn keuzes eerst bij U te rade te gaan. Ik wil U bidden dat hij niets wil doen zonder dat hij weet dat dit Uw weg is. Laat hem zelf op de knieën gaan en alles in afhankelijkheid van U doen, Heere. Ik geloof en vertrouw dat U hem dan zult leiden, ook in alles wat met geld te maken heeft!

Dank U Vader, voor Uw goede zorg, ook voor hem. Dit alles bid ik U in de naam van Uw Zoon Jezus Christus, amen.”

 
Volgende artikel
18 november 2019