Gebedsbrief “We brengen ze bij God” - De leiders in het jeugdwerk

Deze maand zal het winterwerk weer gestart worden. Daarna zullen onder anderen alle kinder- en tienerclubs, catechisaties en alles wat met het jeugdwerk te maken heeft weer beginnen. Wat een ontzettend belangrijk werk! De nieuwe generatie vertrouwd maken met de dingen die Boven zijn, en ze stap voor stap de weg naar Jezus wijzen. Wat hebben de leiders van het jeugdwerk het nodig dat we ze elke keer volbidden met inspiratie en Gods Geest. Laten we het deze maand gezamenlijk doen.

2 Timoteüs 2:1+2: “U dan, mijn zoon, word gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. En wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen.”

gebed

Voorbeeld van een gebed: “Lieve God en Vader, Schepper van ons en onze kinderen, ik kom tot U omdat ik U wil danken voor al het jeugdwerk dat in onze gemeente georganiseerd wordt. Ik dank U dat U er al zo veel jaren voor gezorgd hebt dat er mensen zijn met hart voor mijn kind, en voor al die andere kinderen. Mensen die visie van U hebben gekregen om hen onderwijs te geven uit Uw Woord. Ook dank ik U voor al die methodes die ontwikkeld zijn en steeds verfijnd worden. Ik dank U van harte voor een organisatie als de HGJB. Wat is alles mooi en goed geregeld!

Maar ik wil U ook bidden voor genoeg mensen die leiding willen geven aan al die clubs en catechisaties. Wilt U de mensen die U hiervoor geschikt maakt bijeen roepen en helpen om hun verantwoordelijkheid hierin te nemen? Wilt U hen bemoedigen en laten merken dat ze het niet alleen hoeven te doen, maar dat het Uw werk is waar ze in mee mogen werken? 

Ik wil U van harte bidden voor alle leiders en mentoren die zich inzetten voor onze jeugd. Zij geven hun tijd en energie en nog veel meer, wat ontzettend mooi dat ze dit willen doen! Maar U weet hoe zeer het soms een worsteling is. Hoe ze soms moeten zoeken naar nieuwe inspiratie en ideeën. Hoe ze moeite kunnen hebben met orde. Hoe lastig om elke keer weer op een creatieve manier aansluiting te krijgen bij de kinderen en tieners. Hoe moeilijk het is om echt Uw Woord te laten spreken, en niet alleen maar dingen te vertellen die de kinderen graag willen horen. Wilt U ze toch vullen met Uw Heilige Geest en met Uw kracht? Zodat ze ook echt Uw woorden door mogen geven?

Ik wil U ook bidden dat ze een band mogen opbouwen met de jonge mensen. Dat ze een voorbeeld mogen zijn van een levend geloof! Dat de kinderen mogen denken: “Deze juf of meester spreekt met gezag. Zo’n leven wil ik ook! Zo dicht bij de Heere Jezus leven, zo afhankelijk van Hem!” Laat deze band dan ook betekenen dat de kinderen zo vertrouwd met hen raken dat ze ook hun vragen of moeilijke dingen durven delen. Geef de juf of meester of mentor heel veel tact en wijsheid om de kinderen verder te helpen. De wijsheid, niet van veel kennis of intelligentie, maar de wijsheid van U. 

Wilt U de leiders ook veel liefde voor de kinderen geven? Ook als er soms erg moeilijke kinderen tussen zitten met uitdagend of brutaal gedrag. Kinderen die de boel behoorlijk kunnen verzieken. Help ze toch om ze te zien met Uw ogen. Help ze om inzicht te hebben in wat hierachter kan zitten. Help ze om de gevoelige snaar te vinden en te raken.

Vader, ik bid dit alles, opdat wij een nieuwe generatie mogen zien opgroeien die leeft voor U. Die weet wat genade is, en wat het betekent om gereinigd te mogen zijn door het bloed van Uw Zoon. 

Opdat Uw Koninkrijk gebouwd zal worden.

Dank U voor alles wat U ook hierin weer wilt geven! In de Naam van Uw Zoon, mijn Heere Jezus bid ik dit. Amen.”

 
Volgende artikel
11 september 2021