Gebedsbrief “We brengen ze bij God”

Onderwijzers in de gemeente

Gebedsbrief nr. 33 “We brengen ze bij God”. September is de maand waarin het jeugdwerk weer opgestart wordt. Ook de scholen zijn weer begonnen. Omdat wij via deze gebedsbrief willen bidden voor onze kinderen, is het erg belangrijk dat we nu, aan het begin van het seizoen, al die mensen die zich inzetten voor het onderwijs aan hen, volbidden met de Geest van God. Zij hebben zo’n belangrijke plaats in het leven van onze kinderen en jongeren, en ze hebben soms een betere ingang dan de ouders zelf. Wat een belangrijke en verantwoordelijke taak! Bid daarom deze maand (en natuurlijk daarna ook nog!) maar weer met ons mee! 

Markus 1:22a: “En ze stonden versteld van Zijn onderricht, want Hij onderwees hen als gezaghebbende…”
 

gebed

Voorbeeld van een gebed: 
“Wijze God en Vader van onze Heere Jezus Christus, ik kom deze keer bij U om te bidden voor de mensen die mijn kind onderwijs mogen geven. En dan denk ik vooral aan het onderwijs uit de Bijbel, dus de leraren en docenten op de christelijke scholen die les mogen geven in vakken die te maken hebben met de Bijbel en de levensbeschouwing. Ook draag ik de mentoren van de catechisaties en de leiders van de clubs en bijbelstudiegroepen aan U op. Dank U wel dat er zo veel mensen zijn die hart hebben voor de goede vorming van onze kinderen! Wilt U ze elke dag/week weer nieuwe inspiratie geven Vader, door Uw Heilige Geest. Wilt U hen toch ook Zelf onderwijzen in de dingen die van belang zijn. Help ze om de kinderen het juiste zicht op U en op Uw Woord bij te mogen brengen, zodat de kinderen U mogen leren kennen zoals U zich laat zien in Uw Woord. Laat hun oog vallen op die tekst of dat inzicht dat voor die ene keer nou net belangrijk is, misschien juist voor dat ene kind. Ik geloof dat U daar de leiding in heeft. 
Ik wil U ook van harte bidden om bemoediging voor hen. Het lijkt in hun eigen ogen soms misschien zo vruchteloos wat ze vertellen, of ze krijgen soms zo weinig respons. Wilt U ze duidelijk maken dat hun werk van levensbelang is voor onze jonge mensen! Zij zijn echt degenen die grote invloed kunnen hebben in hun leven. Ook als ze misschien moe zijn, en weinig energie om weer wat voort te brengen, geef ze nieuwe krachten, boor een nieuwe bron vol bruisend fris water voor ze aan waarvan ze weer uit mogen delen aan de zielen van onze jeugd!
Wilt U ze vervullen met creativiteit om Uw goede woorden vorm te geven? We mogen U bedanken voor alle methodes die al ontwikkeld zijn en waar ze gebruik van mogen maken. Wilt U die methodes zegenen, Vader? En geef onze mentoren en leiders de vrijheid om er zelf wat mee te spelen en aan te vullen, zodat het helemaal aansluit op de belevingswereld van “hun” kinderen.
Wij bidden U ook om heel veel liefde voor de kinderen die ze mogen onderwijzen. Het zijn niet altijd lieverdjes, ze kunnen erg vervelend zijn, maar help de leraren om daar doorheen te kunnen kijken en elk kind apart door Uw ogen te kunnen bekijken. Geef ze de ruimte en gelegenheid om misschien een kind afzonderlijk nog eens wat te kunnen helpen in levensvragen. Geef dat er bij de kinderen ook vertrouwen in hun mentor zal zijn om te durven vertellen waar ze mee zitten of waar ze vragen over hebben.
Lieve Heere Jezus, wilt U Zelf het voorbeeld zijn waar onze mentoren van mogen leren? Laat hen ook – net als U - mogen onderwijzen als gezaghebbend, omdat zij hun gezag van U gekregen hebben. Zodat de kinderen aan hun lippen hangen, omdat ze steeds meer willen weten van U Zelf! 
Breng hierdoor steeds meer kinderen en jongeren aan Uw voeten, zodat ze uit Uw eigen mond het onderwijs mogen ontvangen.
Dit alles bidden wij U in de Naam van onze Heere Jezus Christus, de beste Onderwijzer, amen.”

 
Volgende artikel
10 september 2019