Enquete onder kerkbodelezers

De komende twee weken vragen we een deel van de kerkbodelezers om mee te werken aan een enquête, een kort schriftelijk onderzoek. We horen graag wat u/jij van de kerkbode vindt. Om een goed beeld te krijgen verspreiden we de enquête onder 450 kerkbodeabonnees. We horen graag wat u/jij waardeert aan de huidige kerkbode en welke informatie u/jij mist. Doel van dit onderzoek is om de kerkbode beter toe te spitsen op de verwachtingen die breed onder de kerkbodelezers leven.

enquete

We vragen iedereen die een enquêteformulier ontvangt om even tijd vrij te maken. Redeneer dus vooral niet dat er voldoende kerkbodelezers overblijven om het enquêteformulier in te vullen. We zien graag dat de meeste kerkbodelezers die een enquêteformulier ontvangen aan dit onderzoek meewerken. Alleen zo komen we er achter wat er breed onder de kerkbodelezers leeft. We vragen daarnaast om vooral heel eerlijke antwoorden te geven. Uw/jouw medewerking wordt zeer gewaardeerd.

Heeft u geen enquêteformulier ontvangen en wilt u ook de enquête invullen ga dan naar: https://forms.gle/vN3rwLZVZwbNPykV6, deze kan t/m vrijdag 18 juni ingevuld worden.

Bij voorbaat dank!