Digitaal collecteren

Kerkgeld app Als lidmaat kerkrentmeester bereidde Gerard Doest vanuit de financiële commissie binnen het college van Kerkrentmeesters, samen met een werkgroep de invoering van de Kerkgeld app voor. De Kerkgeld app was juist op 1 maart 2020 klaar voor gebruik. Dat viel samen met de start van de coronamaatregelen, die nog maar weinig kerkgangers toeliet. Gerard: ,,Met behulp van de Kerkgeld app werd het mogelijk digitaal te gaan collecteren. Het digitaal bestellen van collectebonnen bestond al. Nu konden ook mensen die de kerkdiensten online meebeleven hun collectegeld afstaan. Gestart met enkele tientallen gebruikers, zijn er eind november al 750 gebruikers van deze betaalmogelijkheid. Inmiddels komt 70% van de collecte-opbrengsten binnen met behulp van de Kerkgeld app. Daarnaast is het nog steeds mogelijk als bezoeker van de kerkdienst aan het einde van de dienst in de collectezakken een bijdrage te leveren of op een later tijdstip op het kerkelijk bureau de collectezakken te vullen.” De kerkrentmeesters én diakenen zijn dankbaar dat zoveel gemeenteleden inmiddels de Kerkgeld app gebruiken, waardoor de opbrengst uit de collectes in 2020 redelijk op peil is gebleven.

appostel

Appostel app

De Kerkgeld app is met ingang van 1 december 2020 vervangen door de Appostel app. We hopen dat in 2021 nog meer gemeenteleden de Appostel app actief zullen gaan gebruiken. Op de site HervormdBarneveld.nl staat een instructie hoe de app in werking kan worden gesteld.” Doelen Het aantal doelen waarvoor kan worden gecollecteerd breidt zich ook steeds verder uit. Behalve de gewone collecten, zijn er ook de catechesecollecten, collecte tijdens trouwdiensten, Bid- én Dankdagcollecten en de (digitale) zendingsbus. Verder kunnen giften worden gegeven aan zendingswerkers, jeugdweken, Koeweidienst, Kerstnachtdienst, Sing Inn enz. Aktie Kerkbalans 2022 We denken er over om bij de actie Kerkbalans 2022 een voorzichtige start te maken de mogelijkheid om via Appostel app de toezeggingen te kunnen doen. Binnenkort ontvangt u hiervoor weer het jaarlijkse toezegginsformulier. Op het bijgevoegde formulier kunt u zich bij de toezegging voor de actie kerkbalans 2021 aanmelden, mocht u aan deze pilot mee willen werken.

 
Volgende artikel
31 december 2020