Diaconiecollecte zondag 28 februari

De diaconiecollecte is bestemd voor Pastoraal Diaconaal Centrum ”De Herberg” in Oosterbeek. Hier kunnen mensen op krachten komen die het tijdelijk even moeilijk hebben.

Collectezakken diaconie

Christus ontfermt Zich over mensen die (te) veel zorgen hebben. In navolging van Hem heeft de christelijke gemeente oog voor de naaste die beschutting tegen de storm nodig heeft. Maar soms is er meer nodig dan (pastorale) zorg vanuit de gemeente. Om die reden is Pastoraal Diaconaal Centrum "de Herberg" in het leven geroepen. Dit huis (op het landgoed De Pietersberg in Oosterbeek) wil fungeren als een verlengstuk van het pastorale/diaconale werk dat in de gemeente plaatsheeft. Een plek om op verhaal te komen. De liefde van Christus wordt hier vertaald in gesprekken, bijbelbesprekingen, aandacht van stafleden en vrijwilligers, ontspanning en cursussen. Daardoor worden gasten geholpen om het evenwicht in het leven en zicht op Hem te (her)vinden. De Herberg doet haar werk vanuit de gereformeerde traditie. De gasten zijn afkomstig uit de breedte van christelijk Nederland. ”De Herberg” is in 1993 op initiatief van de IZB geopend. Sinds 1 januari 2009 is het centrum een zelfstandige organisatie.