Diaconiecollecte zondag 17 oktober

De diaconiecollecte is bestemd voor plaatselijke ondersteuningen. Mensen in Barneveld die het financieel zwaar hebben worden waar nodig door de diaconie geholpen.

Collectezakken diaconie

Er leven in Nederland veel mensen die het financieel zwaar hebben. Ook aan Barneveld en aan onze eigen hervormde gemeente gaat dit niet voorbij. De oorzaak van de financiële problemen kan heel divers zijn. Ten denken valt aan werkloosheid, ziekte, echtscheiding enz. Ook door corona  kunnen mensen het moeilijk hebben. De diaconie probeert mensen die moeite hebben om rond te komen te ondersteunen. Vrijwilligers van de thuisadministratie kunnen helpen om het uitgavenpatroon op orde te krijgen. Daarnaast verstrekt de diaconie, waar nodig, gelden voor eerste levensbehoeften. Ook worden betalingsachterstanden weggewerkt, zodat mensen met een frisse start kunnen beginnen. Uiteraard wordt eerst goed bekeken of een financiële bijdrage gerechtvaardigd is. Uw bijdrage is dan ook van harte welkom.    

 
Volgende artikel
14 oktober 2021