Diaconiecollecte zondag 14 juli

De diaconiecollecte is voor een project van Stichting Hulp Oost-Europa in Moldavië. Bij naschoolse opvang krijgen de allerarmsten een warme maaltijd, wordt er een Bijbelverhaal verteld, christelijke liederen geleerd en gezongen en mogen we iets van de liefde van de Heere Jezus laten zien. 

Collectezakken diaconie

De kerk in Moldavië biedt kinderen uit arme en risicovolle thuissituaties kansen. Op verschillende plekken in het land zijn locaties voor naschoolse opvang opgezet. Hiervoor worden de armste kinderen geselecteerd die thuis weinig tot geen mogelijkheden hebben om huiswerk te maken. Na schooltijd krijgen deze kinderen huiswerkbegeleiding, een warme maaltijd, wordt er een Bijbelverhaal verteld en christelijke liederen gezongen en geleerd. De opvang is wekelijks drie tot vijf dagen geopend waarbij de begeleiders iets van de liefde van de Heere Jezus mogen laten zien met kansen voor een hoopvolle toekomst. Stichting Hulp Oost-Europa ondersteunt dit project.

 
Volgende artikel
8 juli 2024