Diaconiecollecte 14 april

De diaconiecollecte is bestemd voor Project 10 27. In de wijk Schollevaar in Capelle aan den IJssel heeft de Hervormde Ontmoetingskerk een groot aantal diaconale initiatieven ontwikkeld. Via onder meer een wijkwinkel wordt op allerlei terrein hulp verleend aan buurtbewoners die het moeilijk hebben vanwege echtscheiding, werkloosheid of ziekte.

Collectezakken diaconie

In de wijk Schollevaar in Capelle aan den IJssel wil de In de wijk Schollevaar in Capelle aan den IJssel wil de Hervormde Ontmoetingskerk graag van betekenis zijn voor wijkbewoners. Als gevolg daarvan is in de afgelopen jaren een groot aantal diaconale initiatieven ontstaan. In samenwerking met de Christelijke Gereformeerde kerk en de burgerlijke gemeente wordt gewerkt aan het verbinden en helpen van wijkbewoners. Vanuit het werk ontstaat op dit moment een nieuwe geloofsgemeenschap (pioniersplek) met grote aandacht voor het diaconale werk. Naast praktische hulp wil men in Capelle ook mensen graag de mogelijkheid geven om samen op zoek te gaan naar God en geloof in Hem. Vanuit het verlangen om van betekenis te zijn voor de bewoners van de wijk Schollevaar is onder meer een wijkwinkel gestart. Tal van mensen komen wekelijks met de vraag om geholpen te worden. De meeste cliënten hebben een turbulent leven achter de rug door bijvoorbeeld echtscheiding, werkloosheid of ziekte. Naast de concrete hulpvragen wordt ingezet op voorlichting en preventie en op verbinding van wijkbewoners met elkaar.graag van betekenis zijn voor wijkbewoners. Als gevolg daarvan is in de afgelopen jaren een groot aantal diaconale initiatieven ontstaan. In samenwerking met de Christelijke Gereformeerde kerk en de burgerlijke gemeente wordt gewerkt aan het verbinden en helpen van wijkbewoners. Vanuit het werk ontstaat op dit moment een nieuwe geloofsgemeenschap (pioniersplek) met grote aandacht voor het diaconale werk. Naast praktische hulp wil men in Capelle ook mensen graag de mogelijkheid geven om samen op zoek te gaan naar God en geloof in Hem. Vanuit het verlangen om van betekenis te zijn voor de bewoners van de wijk Schollevaar is onder meer een wijkwinkel gestart. Tal van mensen komen wekelijks met de vraag om geholpen te worden. De meeste cliënten hebben een turbulent leven achter de rug door bijvoorbeeld echtscheiding, werkloosheid of ziekte. Naast de concrete hulpvragen wordt ingezet op voorlichting en preventie en op verbinding van wijkbewoners met elkaar.

 
Volgende artikel
8 april 2019