De Garve - onderhoud

Ons wijkgebouw De Garve is inmiddels bijna 30 jaar oud. Er wordt voor veel kerkelijke activiteiten gebruik van gemaakt. In het voorjaar van 2021 willen we het gebouw helemaal opfrissen en weer eigentijdser maken.
Dan kunnen we ook de komende jaren er veel gebruik van maken en wordt het weer een uitnodigend gebouw, dat voor allerlei kerkelijke activiteiten kan worden gebruikt.

de Garve

Voor het werk dat moet gebeuren hebben we ook vrijwilligers nodig. Voor bijvoorbeeld kleiner werk zoals wat sloopwerk, sauzen van de wanden, verwijderen van afval etc. En uiteindelijk moet na afloop dan natuurlijk ook het gebouw weer worden schoon gemaakt. Wilt u ook meehelpen? We horen het graag!
We proberen e.e.a. op een "Coronaproof" manier uit te voeren en niet te veel mensen tegelijk in te zetten.
Het zou dus mooi zijn als we over een wat groter aantal vrijwilligers kunnen beschikken, dan kunnen we het wat afwisselen. De bedoeling is om de eerste werkzaamheden begin januari te gaan uitvoeren. Het grotere werk zal vermoedelijk worden uitgevoerd tussen half maart en half april (na afloop van de meeste activiteiten van het winterseizoen).
 

 
Volgende artikel
25 september 2020