De Akker 2.0 voortgang

We hebben positieve en opbouwende gesprekken gevoerd met de burgerlijke gemeente en De Drieslag over een vervangend gebouw voor De Akker. Uit deze gesprekken blijkt dat men er met ons uit wil komen. Eerst hebben we afzonderlijk gesprekken gevoerd. Op korte termijn hopen we een ‘driegesprek’ te hebben met ambtenaren van de burgerlijke gemeente en afgevaardigden van De Drieslag. We hopen dan tot een duidelijke uitwerking te kunnen komen – een uitwerking waarmee de belangen van onze gemeenteleden in De Glind worden gediend. Daar zetten we ons graag voor in.

De Akker

In dit stadium kunnen we helaas nog geen mededelingen doen over de inhoud van de gesprekken. Werkgroep De Akker en u als gemeente hoort meer zodra dat mogelijk is. We hopen op een goede uitkomst van het driegesprek zodat we de beoogde plannen uiteindelijk - samen met werkgroep De Akker – zullen kunnen realiseren.

 
Volgende artikel
6 mei 2019