De Akker 2.0 groen licht!

In de vergadering van de Algemene Kerkenraad van 15 september hebben we als College van Kerkrentmeesters ons voorstel voorgelegd voor de financiering van de herbouw/ nieuwbouw van De Akker. De Algemene Kerkenraad heeft ons voorstel goedgekeurd. Wat betekent dit?

akker

- We kunnen nu concreet verder aan de slag.
- We kunnen detailafspraken maken met de burgerlijke gemeente en De Drieslag.
- Bij de notaris kan vervolgens de grondtransactie passeren, waaronder ruiling van grond plus een stukje aankoop voor een eigen toegang vanaf de Postweg.
- En we kunnen de opdracht verstrekken voor de bouw van een nieuwe De Akker. We hebben een actuele offerte.

Het heeft even geduurd zult u denken. Inderdaad. Het hele traject heeft veel gevraagd van de betrokkenen uit De Glind en ook van ons college. Verschillende opties zijn besproken en er moest veel en intensief worden overlegd met de gemeente Barneveld en De Drieslag. Zij hebben steeds heel constructief met ons meegedacht. Aanvankelijk hebben we gekeken naar mogelijkheden om de wijkactiviteiten in de school te houden. Wat later hebben we mogelijkheden uitgewerkt om een tijdelijk wijkgebouw te realiseren op grond van De Drieslag. Bij een onverhoopte sluiting van de Prinses Beatrixschool zou deze grond toekomen aan de burgerlijke gemeente. (Dat hangt samen met de onderwijswetgeving en de bekostiging van onderwijs door de gemeente Barneveld.) Voor een tijdelijk wijkgebouw op grond van De Drieslag zouden we het recht van overpad goed hebben moeten regelen. Een nog groter nadeel van deze optie was dat we de activiteiten in De Akker zouden moeten beëindigen bij sluiting van de school.

We hebben nu een veel betere en ook duurzamere oplossing. Het nieuwe wijkgebouw wordt gebouwd op een eigen stuk grond. Deze grond wordt om niet op naam van onze hervormde gemeente overgeschreven. Deze bijzondere overdrachtsvorm hangt samen met in het verleden, in de jaren ’80 van de vorige eeuw, gemaakte fouten bij de overdracht van grond van onze gemeente naar de rechtsvoorganger van De Drieslag. Die fouten worden dus feitelijk hersteld. Centrale uitgangspunten in ons voorstel voor de nieuwbouw van De Akker zijn dat we op een verantwoorde en haalbare wijze financieren. We gaan de bouw van een nieuw wijkgebouw in De Glind dus bijvoorbeeld niet financieren door elders in onze gemeente een wijkgebouw te verkopen.

 
Volgende artikel
17 september 2021