Dagboekje - Een handvol koren 2023

Het dagboekje van de GZB is al generaties lang voor heel veel mensen tot grote zegen geweest. Het helpt je om in het leven van alledag de blik even op iets anders te richten, beter nog: op Iemand anders! Het helpt je je te herinneren aan de belofte van Jezus: Zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld! Dat geeft troost en hoop. 

Elke dag biedt twee overdenkingen: één voor jongeren of om als gezin samen te lezen en één voor persoonlijke bezinning. Naast predikanten en jongerenwerkers schrijven ook veel zendingswerkers mee aan het dagboek. Doordat zij hun ervaringen in de overdenkingen verwerken, krijgt u een inkijkje in Gods wereldwijde kerk. 

plaatje

De verkoop van het dagboekje laat de laatste jaren een stijgende lijn zien. Met een oplage van 39.000 exemplaren is ‘Een handvol koren’ nog altijd het meest verkochte dagboek van Nederland. U koopt niet alleen een mooi dagboekje, maar met de aanschaf steunt u ook nog eens het zendingswerk. Maar liefst €8 van de prijs komt hieraan namelijk ten goede. Alle reden om te bestellen dus!

U kunt tot en met uiterlijk 12 november 2022 een boekje bestellen. Dit kan door uw naam op te schrijven op de intekenlijsten in een van de kerkgebouwen. Door het bestelformulier in te vullen. Vervolgens plaatsen wij als commissie een bestelling bij de GZB en zullen wij uiterlijk in de maand december het dagboekje aan u verstrekken (uiteraard allemaal Deo Volente).

U kunt het bedrag (bij voorkeur vooraf) overmaken op rekeningnummer NL39RABO0305509195 t.n.v. Zendingscommissie Hervormde gemeente Barneveld of betalen bij aflevering door middel van een betaalverzoek of contant.

 
Volgende artikel
22 september 2022