Dagboekje Een handvol koren 2020

Ook dit jaar kunt u weer het GZB-dagboekje ”Een handvol KOREN” bestellen. 
Dagelijks biedt dit dagboek een korte meditatie met een te lezen Schriftgedeelte en een te zingen lied voor het gezin/ouderen/alleenstaanden en de rechterbladzijde voor de jongeren met een vraag ter overdenking of een opdracht. Dit jaar zijn er ook weer extra’s in verwerkt, zoals een kinderpuzzel, recepten en verhalen over de zending. 

handvol koren

Wanneer u in 2019 op de lijst heeft gestaan ontvangt u het GZB-dagboekje voor 2020 ook weer. De zendingscommissie zorgt er voor dat het GZB-dagboekje bij u terecht komt. Als u het dagboekje nog niet kent, kunt u op de website www.gzb.org enkele pagina’s downloaden. Daar kunt u ook lezen welke personen hebben meegewerkt aan de meditaties en wie aan het gedeelte voor de jongeren.
Het GZB-dagboekje kost nu € 12.50. Per boekje gaat er € 8,00 naar de zending.