Cursus Samen Beter Bouwen

Wat is er mooier dan een gemeente waarin iedereen met de juiste motivatie een bijdrage levert tot welzijn van allen? In 1 Korinthe vers 7 staat het als volgt omschreven: “Aan ieder echter wordt de openbaring van de Geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander “ 

cursus

Tijdens onze wijkavond in februari 2019 heeft Jan Baan ons meegenomen in de weg om te komen tot de ontwikkeling van een gavengerichte (wijk)gemeente. Als kerkenraad hebben wij vorig jaar, eveneens onder leiding van Jan, ook al aandacht gegeven aan dit onderwerp en dit tot één van onze speerpunten gemaakt voor de komende tijd.
De cursus Samen Beter Bouwen is een prima hulpmiddel om een impuls te geven aan de ontwikkeling van een gavengerichte gemeente. In zo’n gemeente vinden steeds meer leden het een voorrecht om ingeschakeld te worden door God zelf om de gemeente op te bouwen en een positieve bijdrage te leveren.
De cursus bestaat uit 5 toerustingsbijeenkomsten op een vaste avond. Deelnemers ontvangen het leesboek “Zoals jij ….is er maar één” en een werkmap met de lesstof. Op de cursusavonden zelf wordt de lesstof toegelicht, kunnen vragen worden gesteld en wisselen deelnemers ook ervaringen uit met elkaar.
Door onze kerkenraad is besloten om deze cursus te gaan organiseren voor wijkgemeenteleden, leden van de blokteams en kerkenraad. De avonden worden gehouden in ons wijkgebouw De Hoeksteen op de volgende woensdagavonden:
15 januari 2020, 29 januari 2020, 12 februari 2020, 4 maart 2020 en 18 maart 2020. Aanvang van de avonden is 19.30 uur; op 18 maart beginnen we om 20.00 uur. Cursusleider is Jan Baan.