Corona: Verruimde mogelijkheden

Veel gemeenteleden zullen er reikhalzend naar uitzien: waarin kunnen we weer echt op zondag naar de kerk? Gelukkig zijn er lichtpuntjes, al zal het best nog lang duren voordat de situatie weer enigszins is zoals we gewend waren. Met de digitale mogelijkheden die we hebben, proberen we het gemeenteleven zo goed mogelijk gaande te houden.

Oude Kerk Barneveld interieur, zicht vanaf de kansel

Nu de overheid langzaamaan de coronamaatregelen versoepelt, wordt het binnen afzienbare tijd mogelijk om ook weer kerkdiensten te houden, zij het voor een beperkt aantal mensen en rekening houdend met een onderlinge afstand van 1,5 meter en strikte hygiëne. Als de situatie zich positief blijft ontwikkelen is er vanaf 1 juli ruimte om maximaal 100 mensen per dienst toe te laten in kerkgebouwen.

Aan de hand van het protocol dat de Protestantse Kerk in Nederland op 13 mei jongstleden uitbracht bekijken we als hervormde gemeente van Barneveld welke mogelijkheden er in de komende maanden zijn om de zondagse erediensten vorm te geven. Daarbij wordt nadrukkelijk gekeken naar mogelijkheden om ook het Heilige Avondmaal te bedienen. De Algemene Kerkenraad zal hierover een besluit nemen. De eerste diensten in juli zullen waarschijnlijk van bijzondere aard zijn: doopdiensten, belijdenisdiensten en diensten waarin ambtsdragers worden bevestigd.

In de komende weken wordt het algemene protocol van de landelijke kerk voor onze gemeente uitgewerkt tot een gebruiksplan voor elk van de kerkgebouwen. Het College van Kerkrentmeesters heeft daartoe een projectgroep in het leven geroepen die hier vanaf 18 mei aan gaat werken.

Behalve kerkdiensten op beperkte schaal blijven we de komende maanden ook kerkdiensten via het Youtubekanaal uitzenden, zoals u inmiddels gewend bent.

Voor huwelijksdiensten en rouwdiensten verandert er tot 1 juli niets.

We zijn dankbaar dat de situatie rond het coronavirus langzaam lijkt te verbeteren en dat het kerkelijke leven voorzichtig weer kan opleven. David verzuchtte in psalm 42: ”Wanneer zal ik binnengaan om voor Gods aangezicht te verschijnen?” Veel gemeenteleden zullen die vraag ook hebben. God is nog Dezelfde. ”Hoop op God, want ik zal Hem weer loven.”