Alpha-cursus: het christelijk geloof (opnieuw) ontdekken!

Wil je iemand kennis laten maken met het christelijk geloof? Of wil je zelf opnieuw ontdekken wat geloven voor jou of voor u betekent? Dan is de Alpha-cursus daarvoor een uitgesproken kans!
Samen zoeken we naar antwoorden op vragen als: Is er meer? Wie is Jezus? Waarom stierf Hij? Soms zijn de vragen uitdagend: Hoe is God betrokken bij het kwaad in de wereld? Hoe kunnen wij het goede nieuws uitleven? 

maaltijd

Vanaf januari 2020 wordt de Alpha-cursus opnieuw georganiseerd, dit keer op vrijdagavond. We komen samen in de gezellige kantine van R. van de Beek Verf op de Briellaerd. 
De Alpha-cursus bestaat uit 10 vrijdagavonden en een weekend. Kun je niet op vrijdagavond? Vanaf september 2020 is er weer een Alpha-cursus op donderdagavond.
We beginnen iedere avond met een gezamenlijke maaltijd. We zijn heel blij met de gemeenteleden die voor ons koken, het eten brengen en rond de maaltijd helpen en afwassen! Het samen eten is een belangrijk onderdeel van de cursus!
Iedere Alpha-groep bestaat uit zowel niet-leden als leden van onze gemeente. Al kom je wekelijks in de kerk, toch is het goed om eens terug te gaan naar de fundamenten van je geloof. Zijn er mensen voor wiens geloof of twijfels je bidt? Een goede reden om samen naar de volgende Alpha-cursus te gaan! Een zoektocht, al dan niet samen met je partner of een vriend(in), is beslist de moeite waard. 

 
Volgende artikel
1 december 2019