Actie: Geef Warmte door

Wie in een redelijk nieuw huis woont heeft minder last van de gestegen energieprijzen. Nieuwe huizen zijn goed geïsoleerd en zorgen voor comfortabel woongenot. En toch wordt er weinig energie gebruikt, zeker als er ook nog zonnepanelen zijn toegepast. Steeds meer nieuwe huizen hebben zelfs geen gasaansluiting meer. Mensen die in een ouder huis wonen ervaren iets heel anders. Door het ontbreken van isolatie wordt veel meer gas gebruikt. Ook het comfort van vloerverwarming ontbreekt en een deel van de ramen bevat nog enkel glas. Deze huizen worden vaak bewoond door mensen met een lager inkomen. Maar de kosten voor gas en elektriciteit zijn voor hen juist hoger. Deze extra kosten zorgen voor grote ongelijkheid.

geld

Daarom heeft het Rijk een compensatieregeling toegezegd: alle huishoudens krijgen via de jaarlijkse eindafrekening een korting van gemiddeld 400 euro (vermindering van de energiebelasting). Álle huishoudens dus, ook de mensen met een energiezuinig huis. Inmiddels is duidelijk dat veel mensen met een laag inkomen de gestegen energiekosten niet kunnen betalen. Daarom krijgen mensen met een inkomen tot 120 procent van het bestaansinkomen nu 800 euro. Dat is een goede regeling, maar helaas niet voldoende. Daarom worden in veel plaatsen in Nederland acties opgezet door kerken om ”niet-nodige compensatie” te doneren aan mensen met energiearmoede. Dat gebeurt nu ook in de gemeente Barneveld onder de naam ”Geef warmte door”. De actie wordt in overleg met de gemeente voorbereid en uitgevoerd door het Diaconaal Netwerk Barneveld. Dit is een samenwerkingsverband van diaconieën van 15 kerken in de gemeente Barneveld.

Heeft u de compensatie van (gemiddeld) 400 euro eigenlijk niet nodig? Stort dan (een deel van) de compensatie in een Warmtefonds.