Abonnementsgeld en Solidariteitskas

Abonnementsgeld en Solidariteitskas

geld

Abonnementsgeld Kerkblad

Elk jaar verzoeken we u in mei om het abonnementsgeld te voldoen. Het tarief bedraagt evenals vorig jaar € 23,50. Voor alle abonnees die ons daartoe machtigden, wordt het abonnementsgeld automatisch afgeschreven op 28 mei. Alle overige abonnees ontvangen een acceptgiro. Een vriendelijk verzoek aan alle ontvangers van een acceptgiro: zou u het abonnementsgeld in ieder geval voor 30 juni aanstaande willen overmaken?

Solidariteitskas

Daarnaast vragen we aan alle belijdende leden een bijdrage van € 10 te voldoen. De ene helft van deze bijdrage wordt afgedragen aan de Solidariteitskas. De andere helft komt ten gunste van onze gemeente. Mogen we ook dit jaar op uw bijdrage rekenen? In 2004 is de PKN gestart met de Solidariteitskas. Men betaalt hieruit kerkelijke activiteiten die alleen door gezamenlijke financiële inspanningen kunnen worden gerealiseerd. Een gemeente die vanwege omstandigheden niet meer ‘zelfvoorzienend’ is kan tijdelijk een beroep doen op de Solidariteitskas. Voorbeelden van bestemmingen zijn: de bouw van een kerk in een nieuwbouwwijk, de aanstelling van een dovenpastor en scholing aan schipperskinderen. De afdracht aan de Solidariteitskas is geoormerkt geld; het wordt uitsluitend gebruikt voor doelen zoals hiervoor omschreven. Heeft u een machtiging afgegeven, dan wordt ook deze bijdrage op 28 mei van uw rekening wordt afgeschreven. Alle overige leden ontvangen een acceptgiro. Wilt u deze bijdrage tijdig overmaken?

Komende weken gaan een aantal vrijwillig(st)ers op pad om de acceptgiro’s voor het abonnementsgeld en/of de Solidariteitskas bij u te bezorgen. We danken hen daarvoor hartelijk!

 
Volgende artikel
9 mei 2019