Aandachtig - Brief aan de gemeente Barneveld

(tijdens de Bijbel lees cursus werd deze brief geschreven in navolging van Paulus)

Beste broers en zussen te Barneveld,
Wat is het mooi om te zien hoe jullie gemeente bruist van activiteiten. Jullie timmeren goed aan de weg met de jaarlijkse jeugdweken, kerkpleinmarkt en openluchtdienst op de Koewei met Pinksteren. Bij dat laatste wil ik graag aanhaken omdat de Heilige Geest zo belangrijk is voor het gemeente-zijn. Hij wil wonen en werken in het lichaam van Christus en dat zijn jullie, samen met andere christenen. Tegelijk roept dat de vraag op waar we de Geest vooral aan het werk zien in Hervormd Barneveld…?

Er zijn de laatste jaren mooie ontwikkelingen te bespeuren op het terrein van missionaire opbouw van de gemeente en daarbij denk ik aan de jaarlijkse musical, maandelijkse sing-inn, en natuurlijk de wekelijkse erediensten. Daarbij is een brede keuzemogelijkheid en daaruit blijkt de eenheid in de verscheidenheid. Er valt iets te kiezen op zondag waar de Bijbelse verkondiging centraal staat en de liturgische vormen verschillend zijn. Een jonge dynamische gemeente met hoop voor de toekomst…!

Wanneer ik mijn oor goed te luisteren leg, zijn er ook altijd kritische geluiden te horen binnen de gemeente, maar laat je daardoor niet ontmoedigen. Probeer vooral te ontdekken waar de Geest werkt en ga daarin mee bewegen en het zal vruchtbaar zijn tot eer van God. Dat laatste is vooral het doel van samen gemeente-zijn: leven tot Zijn eer. Niet teveel naar binnen gericht zijn en alleen op zondag consumeren, maar vooral naar buiten gericht zijn: zeven dagen per week, 24 uur per dag…!

In liefde wil ik jullie waarschuwen dat je de eerste liefde nooit moet loslaten. Het gevaar van luxe en welvaart is dat je tevreden bent met een burgerlijk leven van huisje, boompje, beestje en straks een goed pensioen. Dat is ook voor mij de verleiding van het wonen in Barneveld op de Biblebelt, maar ik weet dat God zo door die burgerlijkheid heen breekt. Hij laat ons niet gevangen zitten in een patroon of keurslijf ontstaan door traditie. De Geest doorbreekt die grenzen die door mensen zijn gemaakt…!

Bijbel

Ik juich het toe dat steeds meer oog is voor nieuwe initiatieven waarbij kerkmuren wegvallen. Daarbij denk ik aan de Alpha-cursus, Gebedsweek (24/7), Gebedsnacht (Open Doors), waarbij de naam van Christus centraal blijft staan. Het geheim van samen één lichaam zijn is door Hem gegarandeerd, in Barneveld, maar ook wereldwijd. Blijf daarom bidden voor broeders en zusters in Kenia, Noord-Korea en Roemenië of waar ook maar die ene Naam onder de hemel tot zaligheid beleden mag worden.

Tenslotte nog iets over de vorm van gemeente-zijn wat in Barneveld moeilijk bestuurbaar lijkt te zijn. Is de kerk niet te veel een organisatie geworden i.p.v. een organisme dat leeft bij de gratie van de Geest? Zelfs de landelijke kerk lijkt meer op een instituut dan een lichaam met verschillende leden. Het is wel mooi om te zien hoe er pogingen gedaan worden om lichter en luchtiger te organiseren. Dit merk ik vooral aan de aandacht voor het missionaire werk met de vele nieuwe pioniersplekken…!

Daarom verheug ik mij op de toekomst waarin jullie echt ingeschakeld worden bij de opbouw van het lichaam van Christus en de uitbreiding van Zijn Koninkrijk. Niet via vacatures, maar door je gaven in te zetten en daarbij te groeien en te bloeien en vrucht te dragen tot eer van God, totdat Jezus komt. Dus niet méér vergaderen, maar bidden om Zijn komst en je concreet voorbereiden om als een bruid Hem te verwachten in heerlijkheid om voor eeuwig bij Hem te zijn. Alles in, en door Hem alleen…! Anton Verstoep