Missionair - Familie van Leijenhorst

"Het is goed om te zien dat asielzoekers behoefte hebben aan contact met Belgische christenen, sommigen van hen staan open voor het Evangelie; door deze contacten kunnen zij God in Jezus Christus leren kennen als hun Redder en Zaligmaker. Ook voor Belgische christenen is dit bijzonder leerzaam en verrijkend. Het zendingsveld is naar België gekomen. Een unieke kans om deze groep mensen te bereiken!"

Familie van Leijenhorst

Sjaak van Leijenhorst, afkomstig uit Lunteren, liep tijdens de opleiding Godsdienst Pastoraal Werk aan de CHE stage bij stichting Gave. Deze stichting werkt onder asielzoekers in Nederland en wil hen (moslims, christenen en niet-christenen) in contact brengen met Nederlandse christenen en kerken. Sjaak heeft toen ontdekt dat dit werk zijn hart heeft. 

Van 2000 tot 2010 was Sjaak voor de stichting Gave werkzaam als regioleider van team West (Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Zeeland), waarom Cornelieke (een geboren Barneveldse) en Sjaak in Hendrik-Ido-Ambacht zijn gaan wonen. Zij hebben twee kinderen: Joël (2007) en Lydia (2010).

Uitzending naar België

Vanuit het werk in Nederland groeide bij Sjaak en Cornelieke vanaf 2006 steeds meer de visie om vanuit Gave vergelijkbaar werk te gaan opzetten in België. Maar het bleef niet bij een visie. Samen met collega's van Gave heeft Sjaak de mogelijkheden verkend door middel van vele gesprekken en presentaties. Vervolgens zijn ook cursussen gegeven die speciaal herschreven zijn voor België.

Sjaak ontmoette ook enthousiaste en betrokken mensen die zich voor het werk willen inzetten. Dit leidde in februari 2009 tot het ontstaan van een Vlaamse organisatie: ‘Gave Veste - christelijk werk onder vluchtelingen'. Dit is voorlopig een dochterorganisatie van Gave in Nederland. Sjaak geeft leiding aan Gave Veste en brengt al zijn kennis, ervaring en enthousiasme in om ook in Vlaanderen vanuit lokale kerken christelijk werk onder asielzoekers op te zetten.

In maart 2009 kregen Sjaak en Cornelieke van God de bevestiging dat het de juiste weg is om ook in België te gaan wonen. Juni 2010 zijn Sjaak en Cornelieke van Leijenhorst, namens de Hervormde Gemeenten Barneveld, Lunteren en Hendrik ido Ambacht uitgezonden naar België om Christelijk werk onder de vluchtelingen/asielzoekers op te zetten. Zij wonen nu in Mechelen, tussen Antwerpen en Brussel, van waaruit Sjaak nu in België kerken voorlichting, cursussen en begeleiding geeft, en wekelijks asielzoekers bezoekt.

Informatie:

Meer informatie over Sjaak op de website van Gave Veste. Verdere informatie over Gave Veste op de website: www.gaveveste.be. Vraag voor het toesturen van (felicitatie)post het adres op via: j.pientje@lijbrandt.nl. Direct een e-mail sturen kan natuurlijk ook via: sjaakencorne@gmail.com

De verjaardagen van de familie van Leijenhorst

  • Sjaak - 18-09
  • Cornelieke - 19-02
  • Joël - 08-06-2007
  • Lydia - 21-04-2010