Aanmelden voor diensten

Om gemeenteleden (en belangstellenden) te kunnen uitnodigen voor kerkdiensten (ook in de openlucht) en om dit op een optimale manier te kunnen doen, maken we gebruik van de mogelijkheden die de kerktijd.nl website ons biedt. Omdat het aantal mensen dat we kunnen toelaten per dienst beperkt is, is het nodig om je aan te melden zodat we iedereen op een eerlijke manier een plaats in onze diensten kunnen bieden.

Nadat je je aangemeld hebt (eenmalig!), gaan wij jou de komende tijd per e-mail uitnodigen voor diensten. (Als je op vrijdag, of zaterdag, aanmeldt, is de kans klein dat je nog voor de daaropvolgende zondag uitgenodigd wordt. Dat zal dat meestal pas de zondag daarna worden.)

Om je aan te melden of later je gegevens aan te passen kan je onderstaande knoppen gebruiken. Maar lees eerst nog even de korte uitleg en wat tips hieronder (onder de foto!)! Kijk hier voor een actuele lijst van diensten (11 okt.).
     Aanmelden           Gegevens wijzigen

Als het onverhoopt niet lukt, dan kan je mailen naar scriba.ak@hervormdbarneveld.nl. Of bel (ma-za) Jaap Mosselman (42 11 28) of Wouter Rozendaal (06 - 22 46 07 05).

Agenda

Algemene informatie en het protocol voor het bezoeken van diensten kan je hier lezen. (En voor openluchtdiensten hier.)

AANMELDEN

Bij het aanmelden wordt gevraagd naar de volgende gegevens:

 • Naam (graag eerst achternaam, daarna voornaam/-letter en tussenvoegsels invullen (b.v. "Brink, X.Y. van den" of "Jansen, Piet"))
 • E-mailadres (naar dit e-mailadres worden later de uitnodigingen gemaild)
 • Aantal kerkbezoekers (het aantal personen waarmee je normaal gesproken naar de kerk komt. Let op: kinderen die altijd naar oppas of Bijbelklas gaan, niet meerekenen (kinderen voor de Bijbelklas gaan daar de hele dienst naar toe en komen niet in de kerkzaal))!
 • Een door jou bedacht wachtwoord
 • Voor welke diensten je uitgenodigd zou willen worden. Let op: sommige diensten worden nu nog niet georganiseerd, maar als we b.v. na de zomer mogelijk ook weer in Rehoboth diensten gaan organiseren, dan weten we alvast of je daar ook wel voor uitgenodigd wilt worden. En als het voor jou niet uitmaakt of er wel of geen oppas is, kies dan beide mogelijkheden. Vink dus zoveel mogelijk aan. Dan hebben wij de meeste mogelijkheden om iedereen uit te nodigen. 

Nadat je deze gegevens ingevoerd hebt en op de Aanmelden knop geklikt hebt, ontvang je, ter controle en bevestiging, een e-mail bericht met daarin een link om jouw aanmelding definitief te maken. (Komt die mail niet zo snel? Controleer dan even je SPAM map en voeg het afzender adres toe aan je vertrouwde personen.)

Deze gegevens kan je later desgewenst aanpassen via de bovenstaande “Gegevens wijzigen” knop. (Inloggen met je e-mailadres en wachtwoord.). Deze pagina kan je terugvinden via het Nieuws menu.

Een paar tips:

 • Voor ouders met jonge kinderen die vanwege oppas thuis meestal om de beurt naar de kerk gaan: jullie zouden je afzonderlijk kunnen aanmelden, zodat je allebei uitgenodigd wordt voor diensten. Natuurlijk vul je dan wel minder kerkgangers in bij jouw aanmelding (1 of eventueel meer als er nog oudere kinderen meegaan). Het kan dan natuurlijk gebeuren dat je beide voor dezelfde dienst uitgenodigd wordt, daar kunnen we geen rekening mee houden. Een van beide zal dan de uitnodiging moeten afwijzen (zie hieronder) en wordt dan later weer uitgenodigd.
 • Oudere thuiswonende jongeren zien we ook graag weer in de kerk! Als je gewend bent afzonderlijk naar de kerk gaan, kan jij jezelf hier aanmelden. Jouw ouders moeten je dan natuurlijk niet meerekenen bij hun aanmelding.

Voor mensen die niet beschikken over e-mail bestaat de mogelijkheid om zich telefonisch aan te melden. Hiervoor verwijzen we naar de kerkbode van 3 juli onder de Algemene berichten.

UITNODIGING

Je wordt op een gegeven moment uitgenodigd voor een dienst door middel van een e-mail. In dit e-mailbericht vind je een “Ik kom wel” en een “Ik kom niet” link. De uitnodiging wordt pas definitief als je deze accepteert door op de “Ik kom wel” link te klikken.

Als je om een of andere reden niet kunt komen, graag de “Ik kom niet” link gebruiken, dan kunnen wij weer iemand anders uitnodigen.

Als je niet binnen het, in de mail genoemde, aantal uren reageert op deze uitnodiging, vervalt deze en gaan we iemand anders uitnodigen.

Als je de uitnodiging accepteert kun je daarna eventueel het aantal bezoekers voor deze specifieke dienst verlagen, als dat om een of andere reden het geval is. Dat geeft ons weer de mogelijkheid om extra mensen uit te nodigen en zo optimaal gebruik te maken van de ruimte.
In de bevestigingsmail die je ontvangt na het accepteren van een uitnodiging staat ook weer een link om later het aantal personen nog verder te verlagen als dat nodig mocht zijn. (Helaas kan je je nog niet helemaal afmelden via deze weg, daarvoor moet je een mail sturen naar scriba.ak@hervormdbarneveld.)

Indien van toepassing zal in de mail ook staan waar je kinderen kunt aanmelden voor de oppas of Bijbelklas.

Kerktijd.nl zorgt er automatisch voor dat mensen die het langst geleden naar een dienst geweest zijn (of nog nooit), als eerste worden uitgenodigd voor een volgende dienst. Op deze manier wordt de beschikbare ruimte eerlijk verdeeld. 

 

 

 

PROTOCOL KERKDIENSTEN

Wel/niet bezoeken van de kerkdienst:

 • Gemeenteleden die koorts hebben en/of hoesten mogen de kerkdiensten niet bezoeken.
 • Gemeenteleden met corona-gerelateerde klachten mogen de kerkdiensten niet bezoeken.
 • Gemeenteleden met gezinsleden die corona-gerelateerde klachten hebben mogen de kerkdiensten niet bezoeken.
 • Gemeenteleden boven de 70 jaar en andere risicogroepen: maak een verstandige keuze.
 • Alleen op uitnodiging! Zie boven om aan te melden voor de uitnodigingen.

Inrichting en gebruik kerk:

 • Bij binnenkomst van de kerk wordt u welkom geheten door iemand van de kerkenraad. Hij zal u verder verwijzen.
 • In de kerk is handgel aanwezig. Handen desinfecteren is verplicht.
 • De garderobe wordt niet gebruikt.
 • Volg in de kerk de aanwijzingen van de koster(s) op.
 • In de kerk is aangeven welke banken er mogen worden gebruikt, volg de aanwijzingen van de koster(s).
 • De plaatsen direct aan het gangpad mogen niet worden gebruikt.
 • Gezinnen mogen bij elkaar zitten, tussen de overige gemeenteleden moet 1,5 meter afstand in acht worden genomen.
 • De kerkenraad komt binnen volgens de juiste looproute. Als de kerkenraad na afloop van de dienst de kerk heeft verlaten en het orgel gaat spelen, neemt de gemeente weer even plaats.
 • Volg de aanwijzingen van de koster(s) op om de kerk te verlaten.
 • Verlaat de kerk rij voor rij, houd daarbij 1,5 meter afstand van elkaar.

Nog enkele opmerkingen:

 • Het gebruik van het toilet dient tot een minimum te worden beperkt. Alleen gebruiken als het strikt noodzakelijk is.
 • Collecten zullen bij de uitgang worden gehouden, er staat daarvoor een rek met collectezakken klaar. Gebruik a.u.b. de Kerkgeld-App.
 • Na de dienst worden de deurklinken, lessenaars, spreekstoel, microfoons, toiletten, enz. gereinigd.

 

 

 

ACTUELE LIJST VAN DIENSTEN

Hieronder vind je een overzicht van de kerkdienst categorieën die gekozen kunnen worden. Kies alle type diensten waarvoor je uitgenodigd zou willen worden, ook al wordt zo'n dienst op dit moment niet gehouden. De tijdstippen geven de situatie weer zoals die per 11 oktober 2020 is.

 • Oude Kerk, klassieke liturgie, oppas beschikbaar (9.30 uur, LET OP: op dit moment geen oppas)
 • Oude Kerk, klassieke liturgie, geen oppas beschikbaar (19.00 uur)
 • Oude Kerk, midden liturgie, oppas beschikbaar (-)
 • Oude Kerk, midden liturgie, geen oppas beschikbaar (14.30 uur)
 • Rehoboth, midden liturgie, oppas beschikbaar (-)
 • Rehoboth, midden liturgie, geen oppas beschikbaar (11.00 en 16.45 uur)
 • Goede Herderkerk, vernieuwde liturgie, oppas/bijbelklas beschikbaar (8.55 en 14.30 uur, LET OP: op dit moment geen oppas/bijbelklas, 's middags wel zondagschool)
 • Goede Herderkerk, vernieuwde liturgie, geen oppas/bijbelklas beschikbaar (-)
 • Goede Herderkerk, midden liturgie, oppas beschikbaar (-)
 • Goede Herderkerk, midden liturgie, geen oppas beschikbaar (19.00 uur, niet op 1e zondag van de maand)
 • Openlucht, vernieuwde liturgie, geen oppas/bijbelklas beschikbaar (-)
 • Woensdagavonddienst, Oude Kerk, klassieke liturgie (20.00 uur, ongeveer 1x in de 3 weken)