Aanmelden voor diensten

Om gemeenteleden (en belangstellenden) te kunnen uitnodigen voor kerkdiensten (ook in de openlucht) en om dit op een optimale manier te kunnen doen, maken we gebruik van de mogelijkheden die de kerktijd.nl website ons biedt. Omdat het aantal mensen dat we kunnen toelaten per dienst beperkt is, is het nodig om je aan te melden zodat we iedereen op een eerlijke manier een plaats in onze diensten kunnen bieden.

Nadat je je aangemeld hebt, gaan wij jou de komende tijd per e-mail uitnodigen voor diensten. (Als je op vrijdag, of zaterdag, aanmeldt, is de kans klein dat je nog voor de daaropvolgende zondag uitgenodigd wordt. Dat zal dat meestal pas de zondag daarna worden.)

Om je aan te melden of later je gegevens aan te passen kan je onderstaande knoppen gebruiken. Maar lees eerst nog even de korte uitleg en wat tips hieronder (onder de foto!)!

Let op: Aanmelden/registreren bij kerktijd.nl hoef je maar 1 keer te doen! Gebruik daarna altijd "Gegevens wijzigen" om eventueel je gegevens aan te passen.
     Aanmelden           Gegevens wijzigen

Als het onverhoopt niet lukt, dan kan je mailen naar scriba.ak@hervormdbarneveld.nl. Of bel (ma-za) Jaap Mosselman (42 11 28) of Wouter Rozendaal (06 - 22 46 07 05).

Agenda

AANMELDEN

Bij het aanmelden wordt gevraagd naar de volgende gegevens:

  • Naam (graag eerst achternaam, daarna voornaam/-letter en tussenvoegsels invullen (b.v. "Brink, X.Y. van den" of "Jansen, Piet"))
  • E-mailadres (naar dit e-mailadres worden later de uitnodigingen gemaild)
  • Aantal kerkbezoekers (het aantal personen waarmee je normaal gesproken naar de kerk komt. Let op: kinderen die altijd naar oppas of Bijbelklas gaan, niet meerekenen!
  • Een door jou bedacht wachtwoord
  • Voor welke diensten je uitgenodigd zou willen worden. Let op: sommige diensten worden nu (nog) niet georganiseerd, maar áls we die gaan organiseren, dan weten we alvast of je daar ook wel voor uitgenodigd wilt worden. En als het voor jou niet uitmaakt of er wel of geen oppas is, kies dan beide mogelijkheden. Vink dus zoveel mogelijk aan. Dan hebben wij de meeste mogelijkheden om iedereen uit te nodigen. 

Nadat je deze gegevens ingevoerd hebt en op de Aanmelden knop geklikt hebt, ontvang je, ter controle en bevestiging, een e-mail bericht met daarin een link om jouw aanmelding definitief te maken. (Komt die mail niet zo snel? Controleer dan even je SPAM map en voeg het afzender adres toe aan je vertrouwde personen.)

Deze gegevens kan je later desgewenst aanpassen via de bovenstaande “Gegevens wijzigen” knop. (Inloggen met je e-mailadres en wachtwoord.). Deze pagina kan je terugvinden via het Nieuws menu.

Een paar tips:

  • Voor ouders met jonge kinderen die vanwege oppas thuis meestal om de beurt naar de kerk gaan: jullie zouden je afzonderlijk kunnen aanmelden, zodat je allebei uitgenodigd wordt voor diensten. Natuurlijk vul je dan wel minder kerkgangers in bij jouw aanmelding (1 of eventueel meer als er nog oudere kinderen meegaan). Het kan dan natuurlijk gebeuren dat je beide voor dezelfde dienst uitgenodigd wordt, daar kunnen we geen rekening mee houden. Een van beide zal dan de uitnodiging moeten afwijzen (zie hieronder) en wordt dan later weer uitgenodigd.
  • Oudere thuiswonende jongeren zien we ook graag weer in de kerk! Als je gewend bent afzonderlijk naar de kerk gaan, kan jij jezelf hier aanmelden. Jouw ouders moeten je dan natuurlijk niet meerekenen bij hun aanmelding.

Voor mensen die niet beschikken over e-mail bestaat de mogelijkheid om zich telefonisch aan te melden. Zie de telefoonnummers bovenaan deze pagina.

UITNODIGING

Je wordt op een gegeven moment uitgenodigd voor een dienst door middel van een e-mail. In dit e-mailbericht vind je een “Ik kom wel” en een “Ik kom niet” link. De uitnodiging wordt pas definitief als je deze accepteert door op de “Ik kom wel” link te klikken.

Als je om een of andere reden niet kunt komen, graag de “Ik kom niet” link gebruiken, dan kunnen wij weer iemand anders uitnodigen. Wil je voor de betreffende dag, of weken erna, geen uitnodigingen ontvangen, dan kan je dat ook aangeven. 

Als je niet binnen het, in de mail genoemde, aantal uren reageert op deze uitnodiging, vervalt deze en gaan we iemand anders uitnodigen.

Als je de uitnodiging accepteert kun je daarna eventueel het aantal bezoekers voor deze specifieke dienst verlagen, als dat om een of andere reden het geval is. Dat geeft ons weer de mogelijkheid om extra mensen uit te nodigen en zo optimaal gebruik te maken van de ruimte.
In de bevestigingsmail die je ontvangt na het accepteren van een uitnodiging staat ook weer een link om later het aantal personen nog verder te verlagen als dat nodig mocht zijn of alsnog geheel af te melden.

Indien van toepassing zal in de mail ook staan waar je kinderen kunt aanmelden voor de oppas of Bijbelklas.

Kerktijd.nl zorgt er automatisch voor dat mensen die het langst geleden naar een dienst geweest zijn (of nog nooit), als eerste worden uitgenodigd voor een volgende dienst. Op deze manier wordt de beschikbare ruimte eerlijk verdeeld.